DdG – RAMON RAMOS I ARGIMON

És indiscutible que la natura és un dels recursos patrimonials més importants per a qualsevol destinació turística del món. És un dels factors que influeixen a l’ho?ra d’escollir una destinació on anar de va?cances, i és també un complement de l’estada de qualsevol visitant en un territori.
Pot sorprendre el fet de saber que prop del 33 % de la superfície de la demarcació de Girona està catalogada com a espai natural protegit, amb diferents nivells de protecció segons si es tracta d’un parc natural, un paratge especial d’interès natural o una reserva de la biosfera. Molts d’aquests indrets també integren la xarxa europea Natura 2000.
Des que el Pla Estratègic de Turisme de les comarques gironines (2011-2015) va remarcar que la natura -juntament amb la cultura i la gastronomia- és un dels principals valors turístics de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona s’ha posat a treballar a consciència per potenciar els seus recursos i els seus actius des de la vessant turística i sostenible.
El Club de Màrqueting de Natura i Turisme Actiu que gestiona l’entitat (i que compta amb 220 socis, entre ajuntaments, entitats i empreses especialitzades del sector) està contribuint a estructurar, promocionar i comercialitzar l’oferta turística existent al territori, dividint-la per productes i per segments de mercat. Així mateix, s’ha fet un esforç a l’hora de vehicular la coneixença entre empresaris, d’estimular l’intercanvi entre ells, i també per crear paquets turístics competitius.
Enguany, el sector turístic gironí ha decidit declarar l’any 2015 Any de la Natura a la demarcació de Girona per tal de remarcar el pes que aquest recurs patrimonial té sobre l’activitat turística del nostre territori, i per incentivar i dinamitzar econòmicament el territori mitjançant propostes i productes turístics que permetin als visitants conèixer i gaudir dels espais naturals gironins i de les activitats que s’hi poden fer.
En aquest sentit, durant l’any es duran a terme un seguit d’accions promocionals per materialitzar aquesta idea. Es farà una campanya específica, al mes de maig, que consistirà a programar nombroses activitats, ofertes pels membres del Club; s’iniciarà la implementació del projecte pioner “Boscos terapèutics i itineraris saludables”; es participarà en la coorganització de la primera fira Girona Bike World i el congrés català de la bicicleta, que tindrà lloc a Girona; es faran tallers (workshops) i presentacions específiques a operadors especialitzats de països europeus com ara el Regne Unit, França, Alemanya, Suïssa, Bèlgica i els Països Nòrdics; s’assistirà a fires de turisme especialitzades en activitats d’aquest entorn, i s’organitzaran viatges de premsa, de familiarització i de bloguers, entre altres actuacions.
Perseguim sensibilitzar la població sobre la importància de la natura i els espais naturals com a recurs turístic, i, també, promocionar la Costa Brava i el Pirineu de Girona a partir de la nostra oferta d’activitats a la natura, de manera que cada vegada es relacioni més la destinació amb la natura.