DdG – carles martí pagés i cinc firmes més – Girona

Volen eliminar el carril bici a la zona de l’escola Maristes de Girona. Sembla que en lloc de fer compatibles el lleure de les persones en l’àmbit urbà amb el desenvolupament econòmic de la ciutat, propi de les ciutats modernes i amb alta qualitat de vida, es prefereixi posar entrebancs constants a aquesta via per convertir-la en ineficaç per als seus usuaris. Un carril bici demana alguna cosa més que pintar unes línies a terra, si es pretén que sigui una via útil per als ciutadans i que se’n faci us. En aquest cas, ni tan sols hi ha un problema de compatibilitzar desenvolupament econòmic amb qualitat de vida atès que les inversions dels operadors comercials fan cua per poder situar-se a les parcel·les que hi ha al costat de l’escola dels Maristes. Si no no s’estaria planejant d’eliminar aquest carril bici.
Es tracta d’un caprici dels operadors comercials que pensant exclusivament en els seus interessos, volen carregar-se aquesta via urbana tot i disposar d’alternatives per no fer-ho. És un caprici dels que no viuen a la ciutat.