1912

DdG – GIRONA – T.CARRERAS

L’objectiu de l’Ajuntament és que pugui està en funcionament la primavera de l’any vinent

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte que ha de servir per fer el carril bici que connectarà els barris de Pedret i el Pont Mjor. El tinent d’alcalde de Mobilitat, Via Pública i Seguretat, Joan Alcalà, ha explicat que la intenció és que estigui en funcionament ja a la primavera de l’any vinent. En total, el carril bici farà 1,2 quilòmetres. L’import total serà de 63.161 euros.
En concret, el carril bici passarà pel lateral dels carrers Pedret i Sant Joan Bosco des dels jardins de Pedret fins al carrer Ramon Llull. El tractament de la via ciclable es diferenciarà segons el sentit de circulació.

Segons el sentit

Els ciclistes que circulin en sentit al Pont Major, disposaran d’un vial senyalitzat en la calçada per al seu ús exclusiu. Els ciclistes que circulin sentit centre ciutat aniran pel vial lateral del passeig Sant Joan Bosco i del carrer Pedret compartint espai amb la resta de vehicles. Per pacificar la circulació se senyalitzaran marques viàries que informin els conductors la coexistència de vehicles en la mateixa via, velocitat màxima i prioritats.

En la mateixa remodelació se senyalitzarà l’aparcament de vehicles al costat esquerra en el sentit de circulació. En els trams a on, actualment, els vehicles només estacionin a la dreta, se senyalitzarà aparcament al costat esquerra en el sentit de la circulació. En els tram de via on els vehicles estacionin als dos costats, s’eliminarà el cordó d’aparcament situat al costat dret del vial.

A més, caldrà construir dues plataformes per a la parada del autobús urbà, una al passeig de Sant Joan Bosco i l’altre al carrer de Pedret, que alhora serviran per a la nova ubicació de contenidors. Aquesta actuació suposarà que s’eliminin setze places d’estacionament. El vial connectarà també amb el carril bici del pont nou del riu Ter.