L’entitat s’adhereix a les al·legacions del fiscal fetes en el seu recurs d’apel·lació. En aquest recurs, el fiscal exposa la manca de proves per descartar els elements d’imprudència i constata infraccions que, per si mateixes, poden suposar actes d’imprudència greu.

Segons l’anàlisi de drogues fet, el conductor tenia una concentració de cocaïna a la sang de 264ng/ml i 1415ng/ml de benzoilecgonina. Aquestes quantitats proporcionaven al conductor una falsa sensació de seguretat, desinhibició i eufòria. El fiscal reclama un prova pericial forense d’un expert en psiquiatria en la que es posi de manifest la influència del consum de drogues a l’atropellament.

Pel que fa a la velocitat, el conductor pràcticament doblava la velocitat permesa, anava  a 77,4km/h en un tram limitat a 40km/h. Cal recordar que la mortalitat en un atropellament es multiplica per 5 quan es superen els 50km/h. A més, el conductor no parava atenció a la carretera perquè al lloc de l’accident no es va observar cap reacció de frenada.

En conclusió, Mou-te en Bici considera imprescindible la declaració de l’investigat i dels instructors de l’atestat policial i del seu informe tècnic a fi de confirmar la decisiva contribució causal de:

  • La velocitat excessiva de l’investigat.
  • L’afectació del consum d’estupefaents en la conducció de l’investigat.
  • La seva conducció desatenta.

Totes aquestes circumstàncies constitueixen indicis racionals d’un delicte d’imprudència greu amb resultat de mort.