El Punt Avui –  JOAN BENET – GIRONA

A l’encreuament de l’N-141 amb la via del carrilet, a Montfullà, es preveu fer un pas subterrani per a, bàsicament, les bicicletes. No s’ha dit res de mantenir el pas a nivell regulat amb semàfor, que fóra més adient. Crec que s’hauria de demanar als ciclistes el que prefereixen. I veient les crítiques que tingué el pas subterrani a la Creueta i que continua essent poc agradable de passar-hi, pel que et trobes de vegades a la sortida i a dins mateix, amb vidres que a vegades hi ha, el resultat seria prou clar. Un semàfor de polsador seria, a més a més, més barat i també més adient per al que és l’essència d’un carrilet. Una via verda sense tants entrebancs, com hauria de ser si continués essent-hi. I si ara t’esperes que no vinguin vehicles, menys costaria esperar que el semàfor es posés verd. Però si és veritat que aviat es farà la variant de Bescanó, per què caldrà fer el pas subterrani del carrilet?, si la circulació en aquest tram minvarà.

Així que si s’ha de fer un pas subterrani en lloc d’un semàfor, millor deixar-ho perquè després amb un mínim de vehicles no caldrà fer passar les bicicletes sota terra.