Blanes. Bicicletes q

El Punt Avui – BLANES – NURI FORNS

L’Ajuntament acorda en junta de govern donar-les a una ONG

L’Ajuntament de Blanes va aprovar en junta de govern donar 58 bicicletes que té als seus magatzems a la Fundación Alberto Contador, que recull i posa a punt bicicletes per entregar-les a gent de llocs desfavorits. Les bicicletes han estat retirades de la via pública per la policia local en alguns casos en estat d’abandonament, però en altres casos perquè estaven mal aparcades. En tots els casos, segons consta en l’acta de la junta de govern, no ha estat possible localitzar els seus legítims propietaris, segons exposa en un informe del 12 de febrer d’aquest any l’inspector en cap de la policia local de Blanes.

En el mateix informe, la policia proposa fer donació de les bicicletes a l’entitat d’acció social sense ànim de lucre Fundación Alberto Contador, que les enviarà al Tercer Món per al seu aprofitament.

Entre les bicicletes, algunes estan en bon estat, ja que no estaven abandonades sinó mal aparcades, motiu pel qual es van retirar de la via pública. Tot i que la cessió es va aprovar, s’ha d’esperar uns mesos a donar-les per la possibilitat que encara algú reclami la seva bicicleta entre totes les que té la policia al magatzem. A part de les 58 bicicletes que es donaran ara, la policia encara en té més que ha anat retirant de la via pública amb posterioritat a l’informe que ha valorat la junta de govern. L’equip de govern (PSC) no va voler fer cap valoració del tema.