Butlletí publicat per Sant Jordi de 2016 amb el tema principal “MOCIÓ DE LA PLATAFORMA «MOU-TE EN BICI» PER INCENTIVAR L’ÚS DE LA BICICLETA A LA CIUTAT DE GIRONA” defensada pel Sr. F. Xavier Corominas i Mainegre, President de la Plataforma «Mou-te en bici», i aprovada per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament de Girona el 14 de desembre de 2015.