El Punt Avui – GIRONA – DANI VILÀ

El pla de mobilitat detecta problemes de congestió a l’avinguda de França, zona Mercadal, Santa Eugènia i Sant Narcís i a l’accés a la C-65

Un 54% dels desplaçaments privats es fan amb vehicle

Cada dia entren o surten de la ciutat de Girona uns 160.000 vehicles. És l’estimació que es fa en el pla de mobilitat urbana de Girona que s’ha acabat i presentat aquest mateix mes d’abril, i que ara pot rebre durant un mes les aportacions d’entitats i ciutadans que ho desitgin. El document es va presentar dilluns a la taula de mobilitat i ha de servir per regir les polítiques a seguir en matèria de mobilitat, ja sigui a peu, en bicicleta, vehicle o transport públic.
De les principals vies d’accés, la carretera de Barcelona, suporta de mitjana 38.000 vehicles, entre la C-65 i el carrer Reggio Emilia, mentre que la frontissa del Güell canalitza més de 25.000 vehicles al dia entre Santa Eugènia i el passeig d’Olot. Per una altra artèria com la Gran Via hi arriben a circular 20.000 cotxes a l’encreuament amb el carrer Joan Maragall. Per hores, entre les vuit i les deu del matí i entre les cinc i les set de la tarda són les que presenten més densitat de trànsit.
Pocs llocs de congestió
L’estudi del pla de mobilitat assenyala que bona part de la xarxa viària de la ciutat té capacitat per assumir el trànsit que rep sense embussos, però assenyala quatre punts principals de congestió. Es tracta de l’accés al municipi per l’avinguda de França, en el tram del sector de l’hospital Josep Trueta, així com el sector del Mercadal amb les vies també saturades en determinades hores. Els altres dos punts de congestió són diverses vies de connexió entre els barris de Santa Eugènia i Sant Narcís, i els accessos a la C-65.
El pla de mobilitat actual també utilitza algunes dades de l’estudi fet el 2006, ja que considera que amb la crisi econòmica són unes dades encara vigents amb una reducció de la mobilitat. Les dades més destacades eren els 427.000 desplaçaments ja siguin urbans o interurbans que es fan cada dia laborable. De manera general, el 54% dels moviments es fan amb vehicle privat, mentre que un 8% utilitza el transport públic i un important 38% efectuen els desplaçaments a peu o amb bicicleta.
Més sostenibilitat
El document base del govern municipal es marca com a objectiu fomentar i consolidar el transport sostenible, com ara anar a peu, en bus o en bicicleta. La conscienciació de la ciutadania, la garantia de la seguretat i la millora la connexió metropolitana, i més mobilitat intel·ligent són les línies a seguir.

LES XIFRES

38 per cent dels desplaçaments diaris que es fan a Girona es fan a peu o en bicicleta i un 8%, en transport públic.
665 vehicles per cada mil habitants és l’índex de motorització de la ciutat de Girona. Al Gironès és de 740 per 1.000.
La ciutat té uns 45.000 turismes i 8.900 motos

Girona té 8.900 motos i uns 5.100 ciclomotors
El parc mòbil de la ciutat supera els 64.400 vehicles. Els turismes suposen el 70% del parc, amb més de 45.000 cotxes i unes 8.900 motos. També hi ha uns 5.100 ciclomotors i 4.022 camions.