Educació vial

Educació vial als centres d’ensenyament

Aquest projecte pretén paliar el desconeixement de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu dins la ciutat i les precaucions que cal prendre per a gaudir d’una conducció segura i cívica. Està orientat als nois i noies d’entre 11 i 13 anys i consta d’un vessant teòric (senyalització, parts de la bici, etc.) i un vessant pràctic (reparacions, sortides, etc.) Els objectius que es pretén assolir són:
1. Utilització de forma responsable de l’entorn de la bicicleta
2. Utilització adequada de la bicicleta com a eina de lleure i esport
3. Utilització de la bicicleta com a mitjà de transport urbà quotidià
4. Conèixer l’ordre de prioritat urbana

També emmarcades dins l’educació vial es poden considerar bona part de les activitats realitzades durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible.