GIRONA
Entrada al carrer Costabona des del carrer Sta. Eugènia
Publicada al butlletí nº 35

Presentada a l’ajuntament: 10 de març de 2003, amb registre d’entrada nº 2003007390, conjuntament amb l’Associació de Veïns de Sta. Eugènia de Ter

Resposta de l’ajuntament: rebem carta amb registre de sortida del 6 de maig del mateix any que explica que ja tenen previst fer-ho però esperen una subvenció de la Fundació ONCE per actuar..

S’ha realitzat el canvi sol.licitat?: Sí! i a més a més es va millorar la nostra proposta.

Tal i com estava, els vehicles que venien del c/. Sta. Eugènia podien entrar (i de fet entraven) al c/. Costabona sense amb prou feines reduir la velocitat, tot i que les diferents amplades dels carrers haurien de significar també diferents velocitats (menor al c/. Costabona). La circulació a velocitat excessiva es donava tot i que els nombrosos cotxes aparcats a la zona reduïen de manera considerable la visibilitat als conductors que entraven al carrer Costabona. A més, les persones que volien travessar el carrer Costabona pel pas de vianants situat al començament del carrer també tenien una visibilitat reduïda i no podien veure bé els cotxes que entraven des del carrer de Sta. Eugènia degut al contenidor que hi estava instal.lat i (sobretot) als vehicles aparcats arran del pas de vianants..

De fet, aquesta zona era particularment difícil per als vianants que caminaven al llarg del carrer de Sta. Eugènia, donat que la vorera o zona de vianants no seguia paral.lelament la calçada del carrer sino que es veia interrompuda per la manca de continuïtat de la vorera del carrer de Sta. Eugènia, que en arribar a la parada de l’autobús calia enllaçar amb la del carrer de Baix, la qual quedava interrompuda per les calçades dels carrers Sèquia Monar i Costabona (vegeu plànol).

Vist el risc que aquest punt representava, i les dificultats que hi trobaven les persones que van a peu, Mou-te en Bici i l’Associació de Veïns de Sta. Eugènia vam demanar a l’ajuntament que fes les actuacions necessàries per pacificar el trànsit a la zona i obligar els vehicles a motor a reduir la velocitat quan entraven al carrer Costabona, de manera que per una banda es facilités el pas de vianants, i per altra augmentés la seguretat tant de vianants com d’usuaris de la calçada.

Concretament, la solució que vam proposar va ser eixamplar el tram de vorera que hi havia davant del número 180 del carrer de Sta. Eugènia fins arribar a l’alçada de la calçada d’aquest carrer de la manera que s’indica en el gràfic. Amb la vorera eixamplada, els vehicles que vulguessin entrar al c/. Costabona es veurien obligats a reduir la velocitat i a més es guanyaria un nou espai públic per a vianants.

Què va fer l’ajuntament: Per sort, l’Ajuntament va rebre l’esperada subvenció de la Fundació ONCE i va incloure la reforma de la cruïlla a la tercera fase del Pla d’Accessibilitat. Les obres es van efectuar a mitjans de 2004.

Comprovat: qui no plora, no mama.