Cartes – DdG – MANEL CAPARROS RAMOS – Girona

En primer lloc, voldria felicitar l’Ajuntament de Girona en nom meu i de tots els que practiquem ciclisme, i usuaris de les bicis per l’execució dels carrils que tant feien falta en aquesta ciutat. Dit això, farem una crítica constructiva d’aquests.

En primer lloc, no existeix connexió entre els carrils bici, ja que de sobte desapareixen durant uns metres sense la unió entre ells (això només ho he vist aquí). En segon lloc, s’han posat senyals de «cediu el pas» en moltes sortides de pàrquings, o altres llocs on haurien de ser a l’inversa. En tercer lloc, molts passos de vianants es fonen amb el carril bici que comparteixen, sense quedar delimitats, la qual cosa provoca un caos entre bicis i vianants. A més, molts sense desnivell per pujar o baixar de les voreres. En quart lloc, molts canvis de sentit són de 90º en comptes de fer un revolt progressiu. I en cinquè lloc, on són els aparcaments per a les bicis? Per això dit, donem un suspès a la planificació dels carrils bici a Girona.