Des de totes les associacions que representen al col·lectiu ciclista, tant ciclistes federats, practicants, aficionats o usuaris habituals de les vies públiques, desitgem transmetre la nostra profunda preocupació per la situació d’extrema vulnerabilitat en la que es troba l’usuari de la bicicleta.

En les últimes setmanes, s’ agreujat aquesta situació amb nombrosos accidents i morts tràgiques.

Els ciclistes estem exposats a que els vehicles a motor circulin o no amb respecte envers la nostra integritat física, ja que quan hi ha un accident les víctimes es troben doblement desemparades. Estan desemparades per unes normes que no els defensen i son la víctima més sensible amb unes conseqüències greus i en molts casos irreversibles per la seva vida.

Hem de conscienciar a la societat de que els ciclistes son un usuari més de les vies, urbanes o interurbanes, als que cal respectar i cuidar.

L’ús de la bicicleta proporciona grans beneficis a la persona i a la societat en general. Es sostenible, humanitza les ciutats, combat el sedentarisme, es divertit, no té edat, i proporciona una agradable sensació de llibertat i satisfacció, entre altres molts beneficis.

I això, s`ha de destacar en les campanyes que s’han de fer per promocionar EN POSITIU la bicicleta com un vehicle que mereix una atenció preferent per la funció social que comporta.

S’ha de conscienciar sobre la seva vulnerabilitat i reduir les xifres d’accidents sense crear alarma o desaconsellar el seu us entre els actuals i futurs usuaris. A pesar de tot el que ha passat en les ultimes setmanes, el risc d’anar amb bicicleta, en comparació amb el volum de persones que la fan servir, ha disminuït.

D’acord amb les ultimes dades, la meitat dels ciutadans espanyols son usuaris de la bicicleta amb mes o menys freqüència, i un de cada deu espanyols la utilitza cada dia. S’estima que a l’Estat espanyol hi ha més de set milions d’usuaris setmanals.

Això també demostra que,quantes més bicicletes hi ha a les calçades, més segures són per als ciclistes. I també evidencia la necessitat d’un pla especial per aquesta enorme massa social d’afeccionats que s’ha convertit en un moviment ciclista imparable, com ja veiem en altres països.

Per altra banda, seguim reclamant la reforma del Codi Penal, ja que, desprès de la despenalització de les faltes d’imprudència al juliol del 2015, les víctimes s’han de sotmetre a un calvari per poder reclamar les seves indemnitzacions, i a més a més, qui causa l’accident en l’immensa majoria dels casos, queda impune. Aquesta situació es veu agreujada inclús quan el causant del accident es dona a la fuga, un fet que malauradament succeeix de forma freqüent.

Pels motius exposats i per la urgent necessitat de protegir a un col·lectiu format per milions de persones usuàries de la bicicleta, exigim al Govern i a les Administracions Públiques, les següents mesures i la posta en marxa d’un pla de xoc per tal d’evitar més accidents de forma immediata:

  1. Recolzament total a la Reforma del Codi Penal a favor de #PorUnaLeyJusta , per tal que torni al Codi Penal la imprudència en qualsevol dels seus graus, amb resultats de lesionats i difunts com a supòsit penal, a més de la creació d’un delicte específic, donar-se a la fuga desprès de provocar un accident. Revisar el concepte de “imprudència greu” quan es provoqui un accident amb alcohol i/o drogues per ser considerat delicte per dolo eventual, molt més penalitzat.
  2. Vigilància habitual del Pegasus i creació d’una Unitat Especial d’Agents Ciclistes camuflats per a sancionar aquelles conductes de vehicles a motor que comprometin la seguretat dels grups ciclistes a les hores i trams més freqüentats.
  3. Intensificar els controls de drogues i alcohol en aquells llocs coincidents amb zones de festa i rutes habituals de ciclistes.
  4. Implementació urgent de reducció de velocitat tots els caps de setmana, des de les 7 hores fins a les 15 hores, en aquells trams freqüentats per ciclistes en les vies de totes les diferents titularitats.
  5. Campanyes en positiu sobre les grans avantatges de l’ús de la bicicleta i consells per a la seguretat viària.
  6. Incorporació d’una assignatura obligatòria de seguretat viària i mobilitat sostenible en l’Educació Primària.
  7. Recompte de ciclistes en diferents llocs estratègics per a conèixer l’evolució dels accidents en tot el país.
  8. Impuls governamental al Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta, com a solució global a una mobilitat sostenible i segura.
  9. Obligatorietat d’instal·lació en els vehicles nous d’un sistema intern de control d’alcoholèmia, que condicioni la posta en marxa a un resultat negatiu, tal i com recomana el Consell de l’ Unió Europea.
  10. En aquelles vies interurbanes de presència freqüent de ciclistes, senyalització horitzontal cada Km i en punts estratègics d’una marcació de referència de la distància de 1,5 m. a comptar des de la hipotètica presència de dos ciclistes en paral·lel.

Des de aquí ens solidaritzem amb tots els ciclistes víctimes d’accidents de trànsit i guardem un minut de silenci en el seu record.

Signat: Federación Española de Ciclismo, Federación Española de Triatlón,
Coordinadora ConBici, Ciclojuristas,
Federaciones Autonómicas de Ciclismo y Triatlón
#MOVIMIENTOCICLISTA #PorUnaLeyJusta #RespetoalCiclista #1m50