DECLARACIÓ EUROPEA SOBRE L’ÚS DE LA BICICLETA

(C/2024/2377)

El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea proclamen solemnement la següent Declaració conjunta sobre l’ús de la bicicleta