Creiem que hi ha un gran consens en aprofitar aquest moment clau per donar més espai al vianant i al ciclista a la via pública.

Aquest fet ha de donar forces a l’Ajuntament per pendre mesures ambicioses que englobin tota la ciutat i canviïn el paradigma de mobilitat.

• Volem que les places d'”Aparca i Compra” siguin exclusives per un ús i col·lectius molt concrets. Es podria especificar en una rètol requisits com aquests: ús exclusiu per compres voluminoses i/o ús exclusiu per persones amb dificultats de mobilitat. Si no és amb aquestes condicions, tal com vam expressar a la taula, la posició de l’entitat és totalment contrària a aquest tipus de places d’aparcament de cotxes que només aconseguiran promocionar-ne l’ús.

• Creiem necessari que a les propostes 12, 13, 15, 28, 29 i 41 sobre transport de productes a la ciutat si contempli la bicicleta com a mitjà preferent.

12. Revisar la càrrega i descàrrega de les mercaderies i l’accessibilitat al comerç, afavorint els vehicles nets.

13. Estudi de la distribució urbana de mercaderies per regular el trànsit derivat, sobretot de l’auge del comerç electrònic.

15. Campanya de conscienciació perquè les empreses facin els desplaçaments amb mitjans sostenibles.

28. Creació de la xarxa de comerç en línia “La Compra” (10.000 €).

29. Campanya de sensibilització per promoure el consum de productes de proximitat incentivant l’economia local (20.000 €).

41. Ajut al transport sostenible pel serveis de restauració i de comerç a domicili (ECOSOL) (10.000 €).

• Seguint les propostes 19 i 20, d’aparcaments segur de bicicletes pensem que el primer lloc on s’hauria de fer és a l’estació de tren.

 19. Instal·lació d’aparcament segur per a bicicletes a la zona de Correus – Bonastruc de Porta (50.000 €).

20. Instal·lació a les dependències municipals d’aparcaments segurs per a bicicletes, també per a les plegables (20.000 €).

• Demanem més informació de la proposta 37 “Descobreix la Girona dels ciclistes locals” dotada amb 30.000€. Ens agradaria saber (i voldríem que fos així) si aquesta proposta incorpora accions que puguin afavorir el ciclisme urbà.

37. Campanya de cicloturisme “Descobreix la Girona dels ciclistes locals” (30.000 €).

• Preguntem i esperem que la proposta 138 d’una partida de 126.000€ per ampliar la flota de la policia local incorpori l’adquisició de bicicletes per crear una patrulla de policia en bici (demanda que us vam fer en període electoral).

138. Invertir en la renovació de la flota de vehicles de la Policia Municipal, coincidint amb l’entrada de 16 nous agents al cos (126.000 €).

• Preguntem si la proposta 145 d’una analítica de mobilitat contemplarà també els desplaçaments a peu i en bicicleta.

145. Estendre l’analítica de mobilitat a més sectors de la ciutat vinculat amb dades d’ocupació d’espais per tal de gestionar els nivells de congestió de la via pública (30.000 €).

• També hem expressat les nostres reserves sobre l’excessiu pes que es vol donar als pàrquings dissuasius. Creiem que és prioritari reforçar les connexions interurbanes amb busos i carrils bici i evitar que les persones hagin d’agafar el cotxe. Un cop una persona entra en un cotxe és complicat fer-lo parar per agafar un bus.

• Hem demanat ajudes econòmiques per la compra de bicicletes i per incentivar el seu ús. Es podria fer una declaració responsable de compromís amb l’ús de la bicicleta que permetés la reducció de determinats impostos municipals.

• Demanem que en els carrers que es vol que la calçada sigui compartida entre vianants i cotxes la limitació sigui de 20km/h en comptes de 30km/h

• Volem que les propostes d’ampliació de carrils bici i voreres englobin tota la ciutat, no només el centre.

• Demanem una regulació semafòrica que afavoreigi el vianant i el ciclista i que s’estudïi l’eliminació dels polsadors per ser una possible font de contagi.

• Referent a l’adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, que creiem molt positiva, també hem demanat la possibilitat d’incorporar-se a la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB).