El dia 17 de Maig dins dels actes de la Diada de  la Solidaritat que es van  celebrar a la Universitat de Girona, es van signar diversos convenis de col.laboració entre la UdG i  institucions i onegés, entre elles Mou-te en Bici, que acullen estudiants en pràctiques. Aquests estudiants realitzencursos teòrics que ofereix l’Oficina de Cooperació pel Desenvolupament  i, posteriorment realitzen les pràctiques a les Entitats.  Durant el present curs tres estudiants de la Udg han fet aquestes pràctiques aMou-te en Bici, i ens han ajudat a dinamitzar nostra associació en l’àmbit universitari i a enquestar usuaris de la Girocleta per conèixer els aspectes a millorar.

A la foto el secretari de Mou-te en Bici, signa el conveni amb la Rectora de la UdG