Diari de Girona

Joan Alcalà, regidor de Seguretat, Mobilitat i via Pública, respon a les preguntes que van quedar pendents durant el xat on va participar

DDG 1. Sr. Alcalà… Té pensat sol·lucionar el niu de vehicles que es crea en l´encreuament c/Joan Maragall amb Jaume I? La direcció de Joan Maragall deuria continuar fins Pl. Catalunya.

Actualment, i de manera provisional, hi ha un increment de la intensitat de vehicles tant al carrer Joan Maragall com a l´avinguda de Jaume I sentit plaça del Lleó degut al tancament de la circulació del carrer Migdia i el tram del carrer Sant Antoni M. Claret entre Joan Maragall i Ultònia. Un cop es restableixi la circulació de vehicles en aquestes vies, es revisaran els nivells de servei i es prendran les mesures oportunes a nivell d´ordenació i regulació. Respecte al seu suggeriment de prolongar el sentit de circulació del carrer Joan Margall fins a la plaça Catalunya, li informo que aquesta opció no és viable atès que la sortida de l´aparcament públic soterrani de les plaça Pompeu Fabra està construïda i encarada cap l´avinguda de Jaume I.

2. Sovint no hi ha una bona convivència entre els agents que fem servir la via pública vianants, ciclistes, cotxes, motos. Tothom va molt a la seva ,fins i tot amb auriculars amb música a tope i ni se n´adonen que et passen a fregar o que giren depressa i poden fer caure nens i no tan nens. O al pas de vianants que ja tenen el peu al gas per no perdre ni un segon. Com ho podriem resoldre?

Educació a tota la població.Sensibilització ciutadana. Civisme. La convivència en els espais públics i assegurar que totes les persones usuàries respectin les normes que la garanteixen és una tasca difícil. De ben segur que l´educació viària iniciada a les escoles, les campanyes que es promouen del de les diferents administracions que tenen les competències en aquest àmbit, la vigilància policial i la sanció de les conductes que infringeixen les normes són els eixos principals d´actuació. En aquest sentit voldria destacar que l´Ajuntament mitjançant “La Caseta de la Devesa” ofereix varies activitats educatives als centres d´ensenyament sobre aquests temes. Valors com el respecte son fonamentals. Encara tenim molta feina a fer.

3. Por favor por la fluidez y seguridad arreglen los semaforos de Girona.Otra cosa no confundan al conductor con los semaforos intermitentes naranja junto a los pasos de peatones. O los dejan fijos verde, naranja,rojo o se queden asi intermitentes ya que la norma no te exime de respetar al peaton cruzando con la intermitencia naranja. Por favor cumplan con la norma antes de instalar regulaciones de trafico. Gracias

Actualment s´està realitzant un estudi d´enginyeria de trànsit amb l´objectiu de definir els nous programes horaris regulació semafòrica. Els criteris principals de disseny són: definir nous paràmetres de regulació dels passos de vianants, coordinació de cruïlles amb minimització de demores per a l´estalvi energètic i disminució de contaminació i l´acomodació d´ona verda per els autobusos de la xara de transport urbà. Des del mes de novembre s´estan instal·lant comptadors per analitzar la intensitat de vehicles a les diferents vies de la ciutat. Pel que fa a la senyalització semafòrica, li informo que l´Ajuntament de Girona regula els semàfors amb àmbar intermitent i vermell de conformitat amb el Reglament general de circulació i el dossier tècnic de seguretat viària del Servei Català de Trànsit.

4.Ara que ve la fred siberiana: si ens quedem sense electricitat com fa uns anys, com funcionarien els cotxes elèctrics?

Arran d´esdeveniments extraordinaris, tant les companyies subministradores d´energia elèctriques com les administracions públics han establert protocols i regulacions per a que les possibles interrupcions dels subministrament siguin de molt curta durada, i per tant, no afectar a la càrrega dels vehicles elèctrics ni els vehicles de combustió, ja que sense fluid elèctric els sortidors de betzina tampoc funcionen.

5. Bon dia Sr. Joan, he vist que aquest any, a la partida d´inversions hi ha un apartat de Smart City. Crec que el cami cap a la ciutat intel.ligent es una aposta de futur, sobretot si s´encamina a l´estalvi i l´eficiencia energetica. Hem podria dir, en quin sentit enfocaràn la smart city? Estan pensant en un ellumenat intel.ligent ? En una ciutat que interactiu els seus serveis? Gracies

Respecte a la mobilitat, l´Smart City comportarà una gestió intel·ligent amb dades actualitzades i integrades destinada a millorar la qualitat de vida de les persones que resideixen i venen a la ciutat de Girona. En aquesta línia treballem en aspectes de gestió d´estacionament, transport urbà públic, …

6. Bon dia senyor Alcalà, he vist que també és el regidor de seguretat. Entenc que vosté és el responsable del tema de la videovigilància. Experts com Bruce Schneider diuen que aquests sistemes no ajuden a evitar més crims, que el que fan es generar una sensació de seguretat. Perquè apostem per la sensació de seguretat i no la seguretat real? Entenc que les càmeres violen la intimitat de les persones. Gràcies per la seva atenció.

Disposar d´informació visual per motius de seguretat a les vies públiques és una eina eficaç que la Policia Municipal ja ha comprovat en alguns indrets de la ciutat. Qualsevol actuació d´ampliar la vigilància amb càmeres està avalada pels informes emesos pels serveis jurídics de l´Ajuntament. Aquestes filmacions es van autoesborrant

7. Al començament del carrer Figuerola, pel costat de la rotonda del final de Ferran Puig, hi ha una furgoneta d´una casa comercia,l que es dedica a la venda de motocicletes, que des de fa anys estaciona en el gual que suposadament paga. Per quina raó se´ls permet que incompleixin el marc legal establert, tenint en compte que el gual indica un espai que ha d´estar lliure per l´entrada i sortida de vehicles i no com a estacionament en plena via pública?

Trasllado les seves observacions a la Policia Municipal per a què facin un seguiment d´aquest fets que indica. En tot cas, cal fer constar que la llicencia de gual no permet l´estacionament a la reserva (no els seus titulars)

8. Hola Joan bon dia, carrer de oviedo cantonada salvador dabau i caussa es podria obrir pas de peatons.

Per raons de seguretat s´ha decidit mantenir aquest pas tancar. En aquesta via hi ha tres carrils de circulació, dos dels quals destinats al transport de les obres de la LAV.