metroimig

Font: Generalitat de Catalunya

A Catalunya, un 56,8% de la població té una bicicleta per a ús personal i el 44,5% són usuàries de la bicicleta amb alguna freqüència, una xifra que es manté estable en relació amb les enquestes dels últims anys. En total, són usuàries de la bicicleta prop de 2,8 milions de persones, de les quals més de 450.000 hi van cada dia o gairebé cada dia, segons indica el darrer Baròmetre de la bicicleta corresponent a l’any 2014 que cada any encarrega el Departament de Territori i Sostenibilitat.De les persones usuàries, un 63,7% són homes, dels quals 1 de cada 3 té entre 25 i 39 anys. En correlació amb l’edat, hi ha més presència de persones que treballen o estudien i el 73,4% té un nivell d’estudis mitjà o alt. No hi ha diferències apreciables segons la dimensió del municipi, tot i que l’ús diari és més accentuat entre les persones entrevistades a la ciutat de Barcelona. Els homes i els menors de 25 anys són els que en fan un ús més intensiu. De les persones que no utilitzen o no utilitzen gaire la bici, la gran majoria (82,3%) afirma que el motiu és que no li cal o prefereix no fer-ho.El passeig o el lleure és l’ús més habitual que es dóna a la bicicleta, seguit de l’esport i els desplaçaments quotidians. La majoria de les persones que utilitzen la bici per passeig o lleure en fan un ús setmanal o mensual i recorren una mitjana de 9,7 quilòmetres. Entre els ciclistes esportius, la BTT està més estesa que la bici de carretera. La majoria de persones usuàries d’una modalitat i l’altra surten un cop per setmana i recorren entre 25 i 30 quilòmetres de mitjana.

Els usuaris de la bici per als desplaçaments quotidians solen fer-ne un ús diari o setmanal i recorren distàncies d’entre 2 i 4,5 quilòmetres. La meitat circula habitualment per nuclis urbans i prop d’un 20% ho fa per carretera. L’enquesta també mostra que un 2,5% dels qui tenen bicicleta forma part d’alguna associació, club o federació de ciclisme. Un dels usos que està creixent en els últims anys de la bicicleta és el turístic; en aquest sentit, dues terceres parts dels catalans ha sentit a parlar de rutes de cicloturisme, tot i que encara hi ha força desconeixement sobre rutes concretes.

Els principals avantatges que s’atribueixen a l’ús de la bicicleta són els beneficis que comporta per a la salut i per a la mobilitat, tot posant en relleu que es tracta d’un vehicle no contaminant, econòmic i ràpid.

Convivència amb vianants i vehicles

La convivència amb els vianants i els conductors de vehicles motoritzats són els  principals reptes per a la bicicleta que s’assenyalen, juntament amb la manca d’infraestructures específiques i els robatoris. Es manté entorn al 50% el percentatge dels catalans que opinen que els ciclistes són respectuosos amb els vianants (52,7%) i augmenten els que creuen que els conductors no ho són amb els ciclistes (59,7%).La gran majoria de les persones enquestades és partidària d’adequar espais reservats per a les bicicletes al transport públic i prop del 85% dels catalans coneix algun sistema de bicicleta públic i la pràctica totalitat en fa una valoració positiva. Així mateix, la pràctica totalitat de la població és partidària que les administracions fomentin l’ús de la bici.

Polítiques de promoció de la bicicleta

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant en diverses línies d’actuació per a promoure l’ús de la bicicleta, atesos els seus beneficis per a la salut i la mobilitat sostenible, alhora que fer-la compatible amb altres mitjans de transport. Cal remarcar-ne les següents:

  • Redacció i impuls d’estudis i projectes de carrils bici i vies verdes (en projectes de carreteres, en vies turístiques, de suport a projectes municipals i suport a la connectivitat supramunicipal).
  • Mesures per potenciar la intermodalitat, com la regulació de l’ús de la bicicleta en el transport públic o modificacions de les normatives d’ús en Rodalies de Catalunya i els autobusos interurbans.
  • La millora de la seguretat i circulació de les bicicletes amb creació de nova senyalització en carreteres i l’elaboració de manuals i recomanacions tècniques per al disseny, senyalització i millora de les condicions de seguretat i circulació de les bicicletes.
  • Elaboració i difusió d’estudis i bones pràctiques relacionats amb el món de la bicicleta i el seu impacte socioeconòmic, així com l’organització de congressos biennals de la bicicleta.
  • Suport per al desenvolupament de la xarxa cicloturística de Catalunya.
  • Dotació de subvencions als ens locals per a la promoció de la bicicleta en el marc de les actuacions contra el canvi climàtic.
  • Sensibilització i execució d’actuacions de promoció de l’ús de la bicicleta en la mobilitat quotidiana, en el marc del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, tant en l’àmbit escolar com el laboral. El Departament està impulsant diversos projectes pilot, com Bicifeina o bicicletes, per promoure l’ús d’aquest mitjà entre els seus treballadors, amb la voluntat de fer-los extensius al conjunt de l’Administració i el sector privat.

Aqui podeu veure el Baròmetre de la Bicicleta 2014 en format PDF