04082014

DdG – GIRONA – JORDI NIERGA

El canvi provocarà l’eliminació d’un dels carrils d’entrada a la ciutat per a cotxes i motos

Les obres per habilitar el carril bici al Pont de la Barca de Girona ja estan en marxa i finalitzaran aquest mateix agost. Concretament, es van iniciar fa uns deu dies, però tal i com assenyala el regidor de Seguretat, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà, encara no es poden apreciar a simple vista: “Ja s’ha començat a treballar, però les obres encara no es poden visualitzar”. De moment, la zona que evidencia un major moviment de reformes és el Parc de la Devesa, on hi ha quatre tanques que voregen un espai de terra que, més endavant, s’haurà de formigonar.

El resultat final, que es farà perceptible a ulls dels transeünts quan es pintin les línies al vial durant les acaballes de les obres, preveu la reducció de dos carrils de circulació a un, reconvertint així una de les vies en un carril bici. Aquest darrer carril, que tindrà una amplada de dos metres i mig, estarà separat de la zona destinada al pas de vehicles mitjançant un reforç amb captafars. Per la seva banda, la zona dels automòbils continuarà tenint una amplada de 3,45 metres.