Mou-te en Bici exposa les seves prioritats als partits polítics de Girona i Salt

Com a entitat de defensa de la mobilitat sostenible i, d’una manera molt especial, de la mobilitat en bicicleta, les polítiques que, en aquest àmbit, es facin des dels ajuntaments tenen una importància cabdal per a nosaltres. Per això, en motiu de les eleccions municipals del proper 26 de Maig, Mou-te en Bici ha realitzat una roda de contactes amb els partits polítics que es presenten als ajuntaments de Girona i de Salt per traslladar-los un llistat de punts per tal que siguin avaluats i, si els partits ho creien oportú, inclosos a la seva proposta electoral.

Els partits amb els quals ens hem pogut reunir, per ordre cronològic, han estat:

De Girona: PSC, Esquerra Republicana, Guanyem Girona, Junts per Catalunya i PP.
De Salt: Canviem Salt, IPS-CUP, Junts per Salt i PSC-CP.

El clima de les reunions ha estat en tot moment cordial, hem compartit en gran mesura l’anàlisi de la situació actual de la ciutat a nivell de mobilitat i s’han mostrat receptius a les nostres reivindicacions. Pel que fa a les propostes concretes, tots ells les han vist amb bons ulls i han obert la porta a tirar-les endavant si tenen responsabilitats de govern.

Aquests són les propostes que els hem traslladat:

1. Un pla ambiciós de mobilitat urbana
Un pla ambiciós de mobilitat urbana que prioritzi clarament un canvi d’hàbits cap a opcions sostenibles (bici, bus, a peu…) amb objectius a curt, mitjà i llarg termini. Aquest pla ha d’incloure també el desenvolupament de noves infraestructures ciclistes, amb un pressupost assignat i terminis d’execució fixats.
3. La pacificació efectiva del trànsit
La pacificació efectiva del trànsit a tota la ciutat amb límit de 30km/h i l’ampliació de les àrees restringides als vehicles de motor.
5. Un pla de millora i manteniment de la xarxa actual de carrils bici

Un pla de millora i manteniment de la xarxa actual de carrils bici i infraestructura ciclista en general amb un pressupost assignat i terminis d’execució establerts. En aquest punt fem referència a totes les actuacions “petites”, com per exemple al repintat, a l’eliminació de ressalts, a la reparació d’aparcaments danyats, a l’accessibilitat pels ciclistes dels polsadors de pas o a la millora de la senyalització.

7. Que la Girocleta arribi a tota l’àrea metropolitana
7. Que la Girocleta arribi a tota l’àrea metropolitana de Girona, es millori el servei i s’ampliï l’horari d’obertura.
9. La policia en bicicleta
9. Que part de la plantilla de la policia realitzi les seves tasques desplaçant-se en bicicleta.
11. El compliment de la moció
(Exclusiu per a Girona) El compliment de la moció presentada per l’entitat i aprovada per unanimitat al ple de l’ajuntament de Girona el 14 de desembre del 2014.
2. Incrementar la formació gratuïta

Incrementar la formació gratuïta sobre mobilitat, especialment en bicicleta, als centres educatius i també oferir-ho a la resta d’usuaris de la via pública.

4. Millora del transport públic
Millora del transport públic amb més línies de bus, una ampliació d’horaris i un increment de les freqüències de pas.
6. Modificació de la regulació semafòrica
Modificació de la regulació semafòrica per tal d’afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta. Reducció dràstica del temps d’espera en els passos amb polsador.
8. El compromís de NO realitzar campanyes específiques de multes
El compromís de no realitzar campanyes específiques de multes als ciclistes que els criminalitzin com a col·lectiu.
10. La creació d’una casa de la bicicleta,
La creació d’una casa de la bicicleta, semblant al BiciHub de Barcelona, que esdevingui un centre de promoció de la bicicleta a la ciutat amb una oferta diversa de tallers i material d’autoreparació i recuperació de bicicletes, de cursets d’aprendre a anar/circular en bici, d’espais per a xerrades, de locals per a entitats, d’acolliment de cicloviatgers (eurovélo, warmshowers…) i amb punts de càrrega de bicis elèctriques, entre d’altres.
1. Un pla ambiciós de mobilitat urbana
Un pla ambiciós de mobilitat urbana que prioritzi clarament un canvi d’hàbits cap a opcions sostenibles (bici, bus, a peu…) amb objectius a curt, mitjà i llarg termini. Aquest pla ha d’incloure també el desenvolupament de noves infraestructures ciclistes, amb un pressupost assignat i terminis d’execució fixats.
2. Incrementar la formació

Incrementar la formació gratuïta sobre mobilitat, especialment en bicicleta, als centres educatius i també oferir-ho a la resta d’usuaris de la via pública.

3. La pacificació efectiva del trànsit
La pacificació efectiva del trànsit a tota la ciutat amb límit de 30km/h i l’ampliació de les àrees restringides als vehicles de motor.
4. Millora del transport públic

Millora del transport públic amb més línies de bus, una ampliació d’horaris i un increment de les freqüències de pas.

5. Un pla de millora i manteniment de la xarxa actual de carrils bici

Un pla de millora i manteniment de la xarxa actual de carrils bici i infraestructura ciclista en general amb un pressupost assignat i terminis d’execució establerts. En aquest punt fem referència a totes les actuacions “petites”, com per exemple al repintat, a l’eliminació de ressalts, a la reparació d’aparcaments danyats, a l’accessibilitat pels ciclistes dels polsadors de pas o a la millora de la senyalització.

6. Modificació de la regulació semafòrica

Modificació de la regulació semafòrica per tal d’afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta. Reducció dràstica del temps d’espera en els passos amb polsador.

7. Que la Girocleta arribi a tota l’àrea metropolitana
7. Que la Girocleta arribi a tota l’àrea metropolitana de Girona, es millori el servei i s’ampliï l’horari d’obertura.
8. El compromís de no realitzar campanyes específiques de multes als ciclistes

El compromís de no realitzar campanyes específiques de multes als ciclistes que els criminalitzin com a col·lectiu.

9. La policia en bicicleta
9. Que part de la plantilla de la policia realitzi les seves tasques desplaçant-se en bicicleta.
10. La creació d’una casa de la bicicleta

La creació d’una casa de la bicicleta, semblant al BiciHub de Barcelona, que esdevingui un centre de promoció de la bicicleta a la ciutat amb una oferta diversa de tallers i material d’autoreparació i recuperació de bicicletes, de cursets d’aprendre a anar/circular en bici, d’espais per a xerrades, de locals per a entitats, d’acolliment de cicloviatgers (eurovélo, warmshowers…) i amb punts de càrrega de bicis elèctriques, entre d’altres.

11. El compliment de la moció
(Exclusiu per a Girona) El compliment de la moció presentada per l’entitat i aprovada per unanimitat al ple de l’ajuntament de Girona el 14 de desembre del 2014.
Creiem fermament que el compliment d’aquests punts contribuirà a fer unes ciutats amb un aire més net, amb menys sorolls, menys accidents, més espai públic de qualitat i, en definitiva, més amable pels seus habitants.

Girona, 16 de maig del 2019