El Departament de Territori i Sostenibilitat congela les tarifes del transport públic regular per carretera depenent de la Generalitat i regula per primera vegada el passatge de bicicletes als busos

El serveis regulars d’autobusos interurbans concessionats per la Generalitat de Catalunya podran transportar bicicletes de manera gratuïta a partir d’aquest dijous, 1 de gener. D’aquesta manera, el Departament de Territori i Sostenibilitat regula, per primera vegada, el passatge de bicicletes als busos interurbans, que fins ara quedava a l’elecció de cada operador. Avui surtpublicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’ordre queregula aquest aspecte així com les tarifes en els serveis regulars de transportsper carretera, que es congelen de cara al 2015.

A partir de l’1 de gener, per tant, els usuaris de la bicicleta podran pujar-la albus de manera gratuïta però amb una sèrie de condicionants: les bicicletes hauran d’anar a la bodega del vehicle, excepte quan es tracti de bicis plegables, que es podran transportar al mateix bus sempre i quan aquest admeti viatgers de peu. En tot cas, també es limita el nombre de bicicletes en cada vehicle, que no podran ser més de 5 a la bodega i més de 2 als busos. I només s’admetran bicis que estiguin en un estat de neteja correcte. D’aquesta manera, el Departament de TES dóna resposta a una llarga reivindicació dels usuaris de la bicicleta.

Aquesta novetat s’inclou en l’ordre sobre tarifes en el transport públic de viatgers per carretera per a l’any 2015, que queden congelades, seguint la mateixa línia de la resta de tarifes del transport públic a Catalunya.

30 de desembre de 2014

Aqui us podeu baixar el document amb pdf

I també l’enllaç al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Us heu de mirar l’article vuit.