MOCIÓ DE LA PLATAFORMA MOU-TE EN BICI PER INCENTIVAR L’ÚS DE LA BICICLETA A LA CIUTAT DE GIRONA

Defensada pel Sr. F. Xavier Corominas i MainegrePresident de la Plataforma cívica per l’ús de la bicicleta i per la mobilitat sostenible Mou-te en bici i aprovada en Plé de l’Ajuntament de Girona el 14 de desembre de 2015 per unanimitat.

GIRONA, CIUTAT DE LA BICICLETA

Millorar la mobilitat sostenible, reduir la contaminació ambiental i acústica, incrementar l’ús del caminar i de la bicicleta amb seguretat, resoldre els punts problemàtics, fer de Girona una ciutat 30 amb l’objectiu d’accidents zero.

ANTECEDENTS

En els darrers anys, Girona ha començat d’una manera tímida a fer possible la circulació en bicicleta per la ciutat. S’han realitzat infraestructures amb més o menys èxit i s’han senyalitzat espais per a circular en bicicleta, però tot i així la planificació i les propostes s’han quedat curtes vista l’empenta de la circulació en bicicleta a la ciutat i a l’àrea metropolitana.

Darrerament, s’han construït carrils bici de llarg recorregut a redós de les Vies Verdes que travessen i s’ha aprovat un Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat (PMU 2013). Com a accions positives homologables a d’altres ciutats europees, s’han fet carrils bici – bus, zones d’aturada avançada per a bicicletes, alguns carrils bici bidireccionals de mesures correctes,… Però encara li manca resoldre moltes de les deficiències detectades en la memòria del PMU d’abril de 2013 (Document I, pàgines 47 a 52). També s’han realitzat campanyes per promoure l’ús de la bicicleta amb seguretat i civisme, com ara Pedalem amb civisme o Ciclista a la vista!.

Mou-te en bici va convocar als candidats a les eleccions municipals de maig del 2015 a realitzar una pedalada crítica per la ciutat, en la qual es van poder detectar nombrosos punts de conflicte, en alguns casos que necessiten una reparació a petit cost i d’altres de més envergadura. D’aquesta pedalada n’ha sorgit un document anomenat Critical Bike, que ha estat entregat a tots els grups municipals i al govern un cop constituït.

El document recull fotografies de punts conflictius de la ciutat, en alguns casos ja observats en el PMU, i proposa algunes accions urgents sense costos significatius per a millorar la seguretat dels ciclistes, com ara senyalització, pintura, manteniment, etc.

També es constata que les últimes accions del govern municipal són, en tot cas, intencions, i que no tenen un calendari o programa d’aplicació, exceptuant alguns casos que valorem molt positivament, com és el carril bici sota les vies del tren i la connexió del carrer Santa Eugènia amb el carrer Nou de manera bidireccional.

Aquest semestre, el Parlament europeu i el Consell de Ministres de la Unió Europea han manifestat i aprovat sengles documents (Annex) on s’insta als Estats, i també als municipis, a millorar les infraestructures ciclistes. Recordant la Llei de Mobilitat de Catalunya i el sentit comú, Mou-te en bici presenta aquesta PROPOSTA per tal que de manera consensuada i el màxim d’unitària possible, s’adapti en el Ple de l’Ajuntament de Girona i s’avanci de forma decidida per poder circular en bicicleta per la ciutat amb seguretat, comoditat i eficiència.

ACORDS

Vistos els antecedents de les polítiques favorables a la circulació en bicicleta per la ciutat, davant les recomanacions internacionals, coneixedors dels avantatges que signifiquen les polítiques ciclables per les ciutats on l’ús de la bicicleta és superior al 15 %, la Plataforma Mou-te en bici proposa al Ple de l’Ajuntament de Girona per a la seva aprovació el següent:

1. Inversió

Augmentar la inversió destinada a infraestructures i obres per a la bicicleta i a campanyes de conscienciació i seguretat a partir del pressupost de 2016, de manera continuada i progressiva, amb el compliment d’un augment mínim d’un 100 % del què està previst en el Pla de Mobilitat Urbana.

2. Execució

Posar els mitjans necessaris per a finalitzar els projectes següents abans de 3 mesos i executar-los durant el 2016:
– Carril bici sector Pedret i Sant Joan Bosco fins a la rotonda Josep Tarradellas.
– Carril bici de Pont Major al Pla de Campdorà.
– Pas de la rotonda de la Plaça de Salt per donar continuïtat al carril bici del carrer Oviedo fins al lateral.
– Construir guals alçats a les cruïlles de carrers sense prioritat amb els carrils bici. Per exemple: passeig d’Olot i carrer Emili Grahit.
– Programa de subvenció per a la compra de bicicletes elèctriques (promesa electoral de l’actual equip de govern).

3. Estudi i projectes

Garantir la revisió continuada dels projectes engegats per tal d’aportar-hi millores i valorar-ne l’efectivitat. Alhora, començar nous estudis que permetin adaptar la ciutat a les necessitats de la ciutadania en matèria de mobilitat.

– Estudiar la modificació de la circulació per a fer-la d’ambdós sentits per a bicicletes als carrers Joan Maragall de Gran Via Jaume I a Plaça Catalunya; També a la Plaça Pompeu Fabra, als carrers Eiximenis i Hortes, al passeig de la Devesa (zona peatonal), al carrer Santa Clara i al carrer Nord.
– Modificació integral del carril bici al Passeig José Canalejas.
– Modificar el carril bici unidireccional del carrer del Carme per fer-lo de doble sentit.
– Fer un estudi d’emplaçament de polsadors de botó dels semàfors a l’altura dels ciclistes i del temps d’espera dels semàfors per a vianants i ciclistes, per modificar prioritats en funció de la petició
– Redefinir el tema d’aparcament de bicicletes tenint en compte els equipaments administratius i culturals. Aparcaments coberts i vigilats (càmeres).

4. Diàleg i seguiment

Creació d’una comissió al sí de la Taula de Mobilitat que segueixi els projectes, les obres i la planificació, així com també les petites modificacions i reparacions. Que s’encarregui, a més, de la promoció de la bicicleta a les escoles i centres cívics i de les campanyes de promoció, seguretat i conscienciació referents a la bicicleta.

Amb tot, el Ple decidirà el que cregui més convenient.

Girona, 2015