28052015

DdG – TAPI CARRERAS – GIRONA

Els participants van detectar obstacles, carrils bici inacabats o intermitents i vials ocupats per cotxes i motos aparcats

La critical bike de Girona.

Una quarentena de persones van recórrer la ciutat dividits en quatre grups per detectar punts on anar en bicicleta és difícil fins i tot pels carrils dissenyats expressament. Alguns dels participants a l’auditoria organitzada per Mou-te en Bici just abans de separar-se per recórrer la ciutat.Un grup de ciclistes entrant en un carril bici després de superar un petit obstacle.
La plataforma cívica Mou-te en Bici ha fet recentment una auditoria per detectar els punts crítics per als ciclistes que hi ha a Girona. Ara mateix s’estan analitzant els resultats ja que els prop de quaranta participants es van dividir en quatre grups però ja es poden extreure algunes conclusions d’algunes temàtiques que s’han anat repetint en cada un dels grups. També hi ha alguns punts de la ciutat on ja tenen clar que l’Ajuntament hi hauria d’actuar. Un cop l’auditori estigui acabada s’entregarà al consistori gironí.

El president de l’entitat, Xavier Corominas, ha apuntat algunes de les zones “crítiques”. Per exemple hi ha un tram del carrer del Carme on les bicicletes passen d’un costat de vorera passant per l’asfalt al costat del pont de l’Areny que consideren que s’hauria de canviar. Tampoc troben bé la connexió entre la plaça dels Països Catalans i el mateix carrer del Carme amb el carril bici perquè hi ha certa confusió amb el pont que ha de servir per creuar l’Onyar. Respecte a aquest vial, consideren que hauria de ser bidireccional. Pel que fa al carril bici del carrer Santa Eugènia, consideren que acabava massa de cop i que caldria allargar-lo -en sentit cap al centre- fins a la zona de vianants del carrer Nou. De fet, l’Ajuntament ho té previst i està estudiant com aconseguir superar la carretera Barcelona i la Gran Via de Jaume I. També acaba molt de cop el carril bici del carrer riu Güell -sentit centre- a l’alçada de la rotonda del costat de la plaça de la Sardana. A més, hi ha alguns punts on el carril bici desapareixen per tornar a aparèixer més endavant. Un exemple és a la zona de l’hospital Josep Trueta.

Altres trams de carril bici es considera que s’haurien de replantejar. Per exemple, al Passeig Canalejas s’ha comprovat que és molt estret i que sempre hi ha cotxesi sobretot motos aparcades a sobre. També, als vespres, els clients d’algunes terrasses l’acaben ocupant. Els vehicles també acaben ocupant el carril bici al Passeig d’Olot, a l’alçada de Montfalgars.

Pel que fa actuacions urbanístiques a millorar, els assistents a l’auditoria van detectar molts punts on es fa pujar la bicicleta a la vorera i aquesta té una pendent que no està allisada. Això genera un cop a la roda de la bicicleta. També consideren que la senyalització no és prou acurada. Per exemple, s’obliga als ciclistes que des de la plaça Catalunya volen anar al campus de la UdG de Montilivi que consideren que hauria de ser una ruta només recomanada. Tampoc estan ben senyalitzats els passos de ?vianants, on també hi ha un carril bici.

Per últim, alguns dels participants van suggerir un canvi al nu pont sobre el riu Ter. En concret, consideren que un costat hauria de ser en doble sentit i l’altra hauria d’estar pacificat, amb el permís de pas per a vianants i per a ciclistes.