Una proposta inclusiva per al desenvolupament físic i cognitiu de persones invidents.

Una proposta inclusiva per al desenvolupament físic i cognitiu de persones invidents.

Des de fa ja una llarga temporada, s’organitzen sortides setmanals amb grups de persones invidents. Per a aquesta activitat l’Associació ha organitzat el següent:

  • Curs de conducció de tàndems per als conductors dels mateixos (pilots)
  • Estudi de rutes idònies per al desenvolupament de l’activitat.
  • Organització logística per a la recollida i trasllat de les persones que realitzen l’activitat (motors)

Tenim signat un conveni amb el “Consorci de les Vies Verdes de Girona” entitat pública responsable de les gestió, promoció i manteniment de les Vies Verdes a la circumscripció de Girona, dit conveni estableix la cessió de 3 bicicletes tàndems a Mou-te en bici per al desenvolupament de la mobilitat i l’exercici físic de persones invidents, siguin socis o no de l’entitat.

 

El dia de la signatura del conveni vam organitzar una jornada amb pràctiques de tàndem i una sortida amb guies i motors