El Punt Avui – XEVI SALA

A la frontissa del Güell de la ciutat de Girona, els conductors que esperen que el semàfor es posi verd poden contemplar una pancarta on diu: “En bicicleta, ja hi series.” Mentre llegeixen l’estimulant missatge, no és estrany que vegin passar pel cantó un parell de ciclistes que comparteixen la mateixa carretera, però no se senten pas obligats a respectar la vermellor del senyal. Els comportaments semblants dels ciclistes incívics –aquests dies se n’han queixat diferents articulistes en aquest diari– ja no són res d’excepcional a les nostres ciutats. L’ús urbà de la bici és un símptoma de civilització i respecte pel medi ambient però, recordant el missatge de la pancarta, potser no cal que determinats ciclistes tinguin sempre tanta pressa.