Girona. Foto de gent

El Punt Avui – BARCELONA – ACN

La reforma de la normativa aplica sancions més dures per a les conductes més perilloses, amb multes de 1.000 euros per als reincidents en consum d’alcohol
Es prohibeixen els detectors de ràdars

La reforma de la Llei de Trànsit i Seguretat Viàriaentra en vigor aquest divendres, amb un enduriment de les sancions per a les conductes més perilloses, com multes de 1.000 euros per als conductors reincidents en el consum d’alcohol. També entra en vigor que els menors de 16 anys han de portar casc quan vagin amb bicicleta .

Alguns dels preceptes de la llei, però, encara han de ser desenvolupats i, per tant, no entraran envigor fins que la normativa reglamentària ho especifiqui. Aquest és el cas dels canvis dels límits màxims i mínims de velocitat per a conductors, vehicles i vies.

La reforma de la Llei de Trànsit i Seguretat Viària endureix els càstigs d’aquelles conductes més perilloses. Si bé es mantenen els 500 euros de sanció i la detracció de 4 a 6 punts per a la infracció de conduir amb taxes d’alcohol superiors a les establertes, la multa s’eleva a 1.000 euros en cas de reincidència, és a dir, els conductors sancionats pel mateix motiu en l’any anterior. També hauran de pagar 1.000 euros els conductors que circulin amb una taxa d’alcoholèmia que sigui el doble de la màxima permesa.

A partir d’aquest divendres, també serà obligatori, no només per als conductors, sinó per a tots els usuaris de la via, sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i de drogues, quan es trobin implicats en un accident de trànsit o hagin comès una infracció.

La llei prohibeix conduir després d’haver ingerit drogues, si bé en queden excloses aquelles substàncies que s’utilitzin sota prescripció facultativa i amb una finalitat terapèutica. Aquesta infracció administrativa serà castigada amb una sanció de 1.000 euros i la detracció de sis punts. No canvia, però, el procediment penal per conduir sota els efectes de les drogues, acció que tipifica l’article 379.2 del Codi Penal.

A la bici, amb casc

Els menors de 16 anys, tant conductors com ocupants de bicicleta, hauran de portar sempre el casc posat, independentment de la via per la qual circulin. Per als majors de 16 anys, la llei no canvia: el casc és obligatori en vies interurbanes, si bé se’n recomana l’ús en les urbanes. També s’amplien els casos d’immobilització de vehicles, com quan un automòbil no porti el dispositiu de retenció infantil.

Obligatori mantenir una distància d’1,5 metres en l’avançament de ciclistes

Tot i que ja ho recollia el Reglament de Circulació, s’eleva a rang normatiu l’avançament de ciclistes; per tant, un vehicle que avanci un ciclista haurà de mantenir una separació lateral mínima d’1,5 metres i podrà ocupar part o la totalitat del carril contigu o contrari. Queda prohibit avançar si la maniobra pot ser perillosa per als ciclistes que circulin tant en el mateix sentit com en el sentit contrari.

Prohibits els detectors de radars, però permesos els avisadors

Queden expressament prohibits els detectors de radar i els dispositius i aparells que en rastregin la localització a través d’ones. El seu ús serà tipificat com a infracció greu i suposarà una sanció de 200 euros i la detracció de 3 punts. Es manté la prohibició dels inhibidors, que poden anul·lar o modificar el funcionament dels radars. En canvi, sí que estaran permesos els avisadors, aparells que compten amb unabase de dades amb la possible ubicació dels radars.

Responsabilitat del conductor per atropellar un animal

En els accidents de trànsits produïts per atropellar animals de caça, la responsabilitat serà del conductor del vehicle, encara que no hagi incomplert cap norma de circulació, com passava fins ara. Si l’atropellament de l’animal és conseqüència d’una acció de caça major, el responsable serà el propietari del terreny i, si és per falta de reparació del tancat o de la senyalització, el responsable en serà el titular de la via on es produeixi l’accident.

Més infraccions

La reforma també amplia les infraccions de trànsit. Passen a ser-ho la caiguda de la càrrega d’un vehicle quan creï perill per a la seguretat viària; la realització d’obres en la via sense la comunicació prèvia a l’autoritat responsable del trànsit; incomplir les condicions de circulació d’una autorització; impedir les tasques de control dels centres d’ensenyament i de reconeixement de conductors i causar danys a les infraestructures per excés de massa o dimensions del vehicle.

Més temps per pagar multes amb descompte

El termini d’al·legacions de les denuncies i del pagaments de les sancions amb descompte s’amplia de 15 a 20 dies naturals.