1505

DdG – ACN – SALT

En mobilitat, proposa crear una xarxa de carrils bici funcional que uneixi els diferents punts d’interès

Independents per Salt-Candidatura d’Unitat Popular (IpS-CUP) vol que el sistema de bicicleta pública de Girona, la Girocleta, arribi també a Salt. El cap de llista, Ferran Burch, creu que la millora de la mobilitat a la població passa per impulsar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport. “La mobilitat al nostre municipi no pot ser només en base al vehicle a motor, s’han d’incentivar el transport públic i, sobretot, la bici”, afirma Burch. El candidat admet que instal·lar la Girocleta a Salt és car però critica que això hagi servit d’excusa per no fer-lo. Burch aposta per buscar finançament en altres administracions, a través de línies d’ajudes que convoquen per impulsar una mobilitat més amable.

En matèria de mobilitat, IpS-CUP proposa iniciar contactes amb l’Ajuntament de Girona per aconseguir tenir un servei de Girocleta conjunt. El candidat Ferran Burch aposta per començar “des de ja” aquest projecte instal·lant a la Coma Cros o davant l’Ajuntament de Salt la primera estació de bicicleta pública amb un número mínim de bicis. A partir d’aquí, fixar un calendari i unes fases per acabar aconseguint que la Girocleta s’implanti arreu de Salt perquè es pugui convertir en un mitjà de transport més.

“Creiem que té un cos de manteniment assumible per a l’administració pública”, opina Ferran Burch que critica que, fins ara, s’hagi utilitzat el cost com a excusa per no desenvolupar el projecte. El cap de llista d’IpS-CUP aposta per buscar finançament en es línies d’ajudes que impulsen les administracions per desenvolupar projectes de mobilitat sostenible. “Sabem que l’excusa és el cost, però creiem que hem de poder trobar l’aportació necessària per sufragar-lo”, opina.

IpS-CUP vol, a més, que els preus per fer ús de la Girocleta siguin “molt populars i assequibles” tenint en compte que “amb l’ús d’aquestes bicicletes hi guanya tothom perquè es redueix l’ús de vehicles individuals, amb les conseqüències positives que això tindria en el conjunt de la mobilitat de tota la gent del poble”.

Per a Ferran Burch, impulsar l’ús de la bicicleta ha d’anar lligat a la creació d’uns carrils bici funcionals que uneixin llocs d’interès de la població. Per a IpS-CUP, els carrils bici han d’estar segregats del trànsit de vehicles motoritzats, han de ser “el màxim de rectes possible i amb el màxim de recorregut”, han d’estar ben senyalitzats i traçar camins cap a equipaments educatius, culturals, administracions, comercials o hospitalaris i s’ha de fer una campanya de conscienciació cap a la població per potenciar l’ús de la bicicleta.

Tot això, acompanyat també de mesures per prevenir robatoris de bicicleta, com ara implantar i augmentar els aparcaments de bicis que hi ha davant els equipaments públics més concorreguts i, també, estudiar la creació d’aparcaments tancats a la via pública, com ara el bicibox.