10022014

DdG – GIRONA – TAPI CARRERAS

El document haurà de proposar solucions per superar cruïlles, desnivells, cotxes aparcats, jardins i voreres

L’Ajuntament de Girona va adjudicar ahir la redacció del projecte del carril bici a sota del viaducte. Tot i que es podria haver escollit l’empresa sense haver de fer cap concurs ni selecció, l’àrea de Mobilitat va demanat pressupostos i ofertes a quatre empreses. A nivell econòmic les propostes abarcaven dels 6.000 als 16.000 euros, segons ha pogut saber aquest diari.

El regidor de Mobilitat, Via pública i Seguretat, Joan Alcalà, va explicar ahir que l’empresa escollida tindrà dos mesos per elaborar el document que servirà per a l’execució d’aquest carril bici. L’elecció, feta per tècnics de Mobilitat i d’Urbanisme, s’ha fet observant criteris econòmics, l’experiència dels proposants i la solvència que tenen.

Aquest vial començarà just a la Copa, davant del Punt de Benvinguda i anirà seguint les vies del tren fins a l’encreuament amb el carrer Santa Eugènia. A partir d’allà connectarà amb Sant Narcís amb un altre vial per a bicicletes que s’inclourà en la reurbanització del Parc Central.

El projecte del tram a sota les vies haurà d’especificar com se superen els diferents obstacles que hi ha en tot aquest tram: cruïlles, muntanyes de vegetació i voreres, entre altres. Els aparcaments per exemple, s’hauran d’endarrerir per permetre l’existència del carri bici.
Alcalà ha explicat que la ràpida adjudicació deixa clar l’interès de l’equip de govern en tirar endavant el projecte i l’aposta pel foment de la bicicleta.

El representant municipal ha indicat que quan l’empresa que redacta el projecte els entregui el document buscaran d’immediat l’empresa que executarà del projecte. En cas que calgui es convocarà un concurs públic i si el preu és més baix, es farà com s’ha fet per la redacció: es demanarà el pressupost a diferents empreses, per així tenir diferents punts de vista a l’hora d’escollir.

El regidor va explicar que l’àrea de Mobilitat està molt “engrescada i il·lusionada” amb el treballs per aconseguir crear una bona xarxa de carrils bici i que “no volen que es facin trams que quedin com un pedaç” sinó garantir sempre “una continuïtat”.