GIRONA – DDG

Aquest dilluns comença un treball de camp que forma part de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana

L’Ajuntament de Girona començarà dilluns a estudiar diferents aspectes de la mobilitat dels vianants per la ciutat, com ara quanta gent passa per determinats carrers o quanta gent utilitza el transport públic.
Es tracta d’un treball de camp que forma part de la redacció del Pla de mobilitat urbana (PMU) de la ciutat, que està previst que estigui llest d’aquí deu mesos. Aquest Pla és el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible d’un municipi.
Durant tres setmanes, es faran diferents actuacions encaminades a fer una anàlisi de la demanda i oferta del sistema de mobilitat. Algunes accions que es portaran a terme seran la realització d’aforaments (mesura de la intensitat de trànsit en una via) en moviment de vianants, bicicletes, viatgers en autobusos urbans i vehicles; la realització d’inventaris del grau d’ús dels diferents tipus d’aparcament i dels espais de càrrega i descàrrega, o la mesura dels sorolls generats pel trànsit, que es prendran en els mateixos punts dels aforaments de vehicles.
Una altra de les actuacions previstes serà una sèrie d’enquestes dels vianants, ciclistes, usuaris de transport públic (bus urbà, interurbà i tren), conductors i altres usuaris de l’espai públic. En total, es faran 1.500 enquestes, molt breus i que es duran a terme durant una franja horària àmplia. El principal objectiu que tenen és analitzar l’origen, el destí i el motiu dels diversos desplaçaments, tot i que també s’analitzaran altres aspectes que caracteritzen la mobilitat de les persones que resideixen i vénen a la ciutat de Girona. Als conductors dels vehicles se’ls farà l’enquesta quan esti?guin aturats en una fase vermella d’un semàfor.