Ciclistes circulant per Girona i, si és possible, fent alguna infracció com per exemple anant per sobre la vorera o algun menor de 16 anys sense casc.

Ciclistes circulant per Girona i, si és possible, fent alguna infracció com per exemple anant per sobre la vorera o algun menor de 16 anys sense casc.

El Punt Avui – GIRONAG. PLADEVEYA

La majoria de les sancions van dels 60 als 200 euros
Mou-te en Bici lamenta que hi ha uns cent punts negres

Ciclista a la vista. Així s’anomena una campanya engegada per l’Ajuntament de Girona que té com a objectiu millorar la fluïdesa en la circulació i garantir la seguretat de tots els usuaris de les vies públiques. En la pràctica, les mesures s’aplicaran a partir d’avui, quan està previst que la Policia Municipal comenci a sancionar els ciclistes que cometin infraccions de circulació. Per donar-ho a conèixer, la setmana passada es va realitzar una tasca purament informativa, de conscienciació i de difusió més pedagògica. Els agents cívics i els municipals van aturar els ciclistes que van detectar protagonitzant alguna acció irregular per recordar-los les normes i alertar-los que, ara, si les incompleixen poden ser multats. Al Facebook de la policia, a més, s’hi van penjar consells i es van resoldre dubtes plantejats pels veïns.

Segons el regidor de Mobilitat en funcions, Joan Alcalà, no es té un ànim sancionador i “no s’anirà a perseguir” aquest col·lectiu. Ara bé, apel·la al sentit comú dels usuaris de les bicis perquè no transgredeixin les normes bàsiques. Algunes situacions que poden ser denunciades són circular per les voreres, conduir amb els auriculars posats o parlant pel mòbil, anar en sentit contrari, no fer cas de semàfors en vermell i anar de pressa per carrers per a vianants o en espais compartits entre cotxes, bicis i vianants. En general, les sancions van dels 60 als 200 euros. La penalització, però, arriba als 500 euros si es circula begut o sota l’efecte d’estupefaents, així com en el fet de negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció.

Alcalà subratlla que aquests darrers quatre anys van fer els ulls grossos perquè calia desenvolupar nous carrils bici que donessin opcions segures als ciclistes per evitar que passessin per les voreres, i gairebé no se’n van multar. Ara que CiU afronta el segon mandat, creu que s’ha de fer un pas més perquè hi ha comportaments que causen molèsties, sobretot a gent gran i a persones amb mobilitat reduïda. Es matisa, però, que la policia es fixarà principalment en les actituds incíviques que posin en risc altres vehicles o vianants i les que generin més malestar; i s’incidirà en els llocs on hi han hagut més accidents amb bicis implicades, com ara al carrer Santa Eugènia.

Veus crítiques

La plataforma cívica Mou-te en Bici sol·licita a l’Ajuntament “la paralització de qualsevol mesura coercitiva contra l’ús de la bicicleta a la ciutat fins que s’hagin resolt els punts crítics o negres”. El president de l’entitat, Xavier Corominas, diu que n’han comptabilitzat un centenar on no està garantida la seguretat per als ciclistes, i lliuraran la documentació al consistori perquè hi posi remei. “No es pot exigir que vagin per la calçada si no hi ha una bona trama de carrils bici ni prou informació perquè els diferents tipus de vehicles convisquin a la via pública. Falta inversió i més comprensió per a aquelles persones que, per temor a una circulació enfocada al cotxe, passen en moments determinats per la vorera. S’ha d’apostar per la pedagogia i la millora de les infraestructures, no per la sanció. S’ha d’arreglar la continuïtat dels carrils bici i fer traçats segurs.” Alhora, l’entitat fa una crida a la conducció responsable i requereix als ciclistes que, si cal, baixin de la bici i es converteixin en un vianant més si les voreres són estretes o si van per carrers per a vianants.

REGLAMENTACIÓ

Circular en bici per les voreres, andanes i passejos (llevat que hi hagi un carril reservat a aquesta finalitat) serà multat amb 60 euros.
En vies amb més d’un carril per sentit, els ciclistes han d’anar pel de la dreta. Del contrari, pot comportar una sanció de 90 euros.
No respectar la preferència de pas dels vianants que travessen el carril bici suposa una multa de 90 euros.
Circular més de dos ciclistes en paral·lel, sanció de 200 euros.
Negar-se a fer la prova d’alcoholèmia, circular begut o sota l’efecte d’estupefaents, multa de 500 euros.
Els menors de 16 anys han de dur casc. En vies interurbanes, n’ha de fer ús tothom. Si no, l’import de la sanció és de 200 euros.
Paral·lelament, seran multats els conductors dels vehicles que vagin per un carril bici sense estar autoritzats. Penalització de 200 euros.
Dur els auriculars posats o parlar pel mòbil mentre es va en bici, multa de 200 euros.