Mou-te en bici de Cassà de la Selva, hem entrat una instància a l’Ajuntament que diu:

“Demanem a l’Ajuntament que promogui, dins de les seves regidories, un moviment global i coordinat per donar visibilitat a la bicicleta dins del poble, i per això, que, des de l’Ajuntament:

1. S’EXPLIQUI (mitjançant una campanya informativa) que la bici és un vehicle de transport autoritzat i recomanat no només per lluitar contra la Covid-19, sinó també per un desplaçament SALUDABLE, ECOLÒGIC i ECONÒMIC.

2. S’ORDENI el trànsit dins del municipi, ampliant les voreres en els llocs possibles o retirant espai de circulació o d’estacionament de cotxes, per tal d’afavorir la mobilitat amb bicicleta.

3. ES CREÏN més espais d’aparcament segur per a bicicletes a les zones amb més afluència de gent o en les zones més comercials. O bé que es proposi i es faciliti als comerços (Unió de Botiguers, etc) d’instal·lar aparcaments de bicis ran mateix de les seves portes.

4. ES PROMOGUI el repartiment de paquets i productes amb bicicleta per tal de descongestionar el poble de camions o furgonetes.

5. S’ESTABLEIXI un pla d’ajuts a l’emprenedoria per ampliar els serveis dels tallers de reparació de bicicletes, sigui col·laborant amb els tallers actuals o promovent l’establiment de nous tallers.

6. S’ELABORI un pla d’ajuts econòmics per incentivar la compra de bicicletes.

7. PREMIÏ els seus treballadors que es desplacin al seu lloc de treball pedalant. [Atenció: d’això n’hi ha exemples d’aplicació a França (on es paga 0,25 €/km recorregut per desplaçament a la feina), Bèlgica (0,22 €/km), Holanda (0,19 €/km) o Bari (Itàlia, 0,20 €/Km)]

8. PROPOSI A LES EMPRESES DE CASSÀ I COL·LABORI AMB ELLES EN UN PLA PER PREMIAR els treballadors que decideixin desplaçar-se al lloc de treball pedalant. [Atenció: l’empresa Liberty Seguros, a l’estat espanyol, ja arriba a pagar 0,37 €/Km als treballadors que van fins a l’empresa amb bici bicicleta].

Des de Mou-te en bici ens oferim per col·laborar en aquestes tasques.”