DDG – DAVID CÉSPEDES PERIODISTA? – DCESPEDES@EPI.ES

Girona, per la seva configuració urbana, no és una ciutat amable per a la mobilitat dels seus ciutadans i visitants. Carrers estrets, voreres estretes, manca d’aparcament, poques freqüències d’autobús…en definitiva, poques facilitats per moure’s. La millor opció és anar a peu tenint en compte que les distàncies són força curtes. Hi ha qui pren l’opció de la bicicleta però topa amb el fet que la ciutat no està prou preparada per aquest tipus de transport. La majoria de ciclistes circulen per la vorera i han de compartir espai amb els vianants. Aquesta convivència es fa molt difícil i genera conflictes i enfrontaments. Les bicicletes han d’anar pels carrils bici, tot i que és veritat que són insuficients. Llavors cal fer un replantejament global. Si a Barcelona, que és més gran i hi ha més espai per als carrils, la circulació de bicicletes ja genera polèmica, doncs imaginem-nos a Girona. No es pot circular amb total impunitat i cometent infraccions ni per la vorera ni pels carrers. A cadascú l’espai que li pertoca. I si cal sancionar que se sancioni però també és ben cert que s’ha de replantejar tota la mobilitat ciutadana.