Durant aquests dies de confinament estem veient una reducció importantíssima de la mobilitat a les ciutats, tan pel que fa als vehicles privats com al transport públic. En el procés de desconfinament, l’ús de la bicicleta és un element clau per mantenir a ratlla els contagis.

Les característiques de la bicicleta el fan un vehicle amb una probabilitat de transmissió de virus molt baixa. A diferència del cotxe, el ciclista està en un espai obert i el nombre d’elements que necessita manipular del vehicle és mínim. Si el comparem amb el transport públic, el ciclista pot garantir més fàcilment la distància social requerida. En aquest sentit, agraïm molt especialment la decisió de l’Ajuntament de Girona de mantenir obert el servei de Girocleta durant aquests dies de confinament.

Tal com ens diuen els experts, el Covid-19 afecta principalment les vies respiratòries. Mantenir l’aire de les ciutats lliure de contaminació ens beneficia a tots i molt especialment a les persones amb malalties respiratòries prèvies que, d’aquesta manera, tenen una ajuda extra per fer front al virus.

La bicicleta també és un vehicle amb baixa sinistralitat. Els accidents amb ciclistes implicats dins de les zones urbanes majoritàriament acaben amb lesions de poca importància que no requereixen assistència mèdica. En aquest sentit, l’ús de la bici a les ciutats redueix la pressió al personal sanitari, bombers i policia.

Per tot això, cal que les administracions facin una crida a la ciutadania per recomanar l’ús de la bicicleta en els trajectes autoritzats i, facin visible l’alternativa augmentant la xarxa pedalable amb carrils bici addicionals a les principals vies de circulació de la ciutat. Aquests carrils bici es poden fer de manera temporal amb pintura i cons tal com han fet altres ciutats com Berlín. També s’hauria de garantir l’assistència mecànica bàsica als ciclistes amb tallers oberts per a reparacions d’urgència.

La bici pot ajudar a vèncer el virus de la mateixa manera que ho està fent per construir un futur millor.