230914

DdG – GIRONA

La campanya “Girona Cycle Sexy” va rebre ahir el premi bronze de la Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible. Amb aquest premi, el Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi Ambient fa un reconeixement a la campanya per promocionar la bicicleta impulsada per l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), Mou-te en bici i l’Oficina Verda de la Universitat de Girona.
El guardó va correspondre a la categoria d’Organitzacions, institucions i empreses per bones pràctiques. El premi el va liurar el director general de Transport Terrestre, Joaquín del Moral Salcedo, al president de l’ANG, Lluís Ball-llosera.
Aquest premi reconeix el valor de la campanya Girona Cycle Sexy, i permet fer servir el segell del premi de mobilitat sostenible, en els materials que l’entitat ecologista editi en l’àmbit de la promoció de la mobilitat sostenible.
L’objectiu de la campanya era fer de la bicicleta un element quotidià, atractiu i sostenible i ncrementar el nombre d’habitants que usen la bicicleta com a mitjà de transport.
La campanya ja havia estat guardonada per la Comissió Europea, com una de les divuit millors propostes europees de promoció de la mobilitat urbana sostenible.