DDG – GIRONA

 La CUP de Girona s’ha reunit amb el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, i el de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega, per tal de demanar-los que la ciutat avanci cap a un model de “ciutat verda”. Algunes de les seves peticions són completar la xarxa de carrils bici, pacificar el trànsit a la ciutat, millorar el sistema de tractament de residus i crear itinearis senyalitzats dels hàbitats de la ciutat.
La CUP creu que la política ambiental de CiU és “poc consistent i ambiciosa”, ja que, segons diuen, el regidor de Sostenibilitat “no té un projecte clar i s’ha dedicat a congelar bona part de les polítiques que es duien a terme al consistori temps enrere”. En canvi, valoren més positivament la gestió en el camp de la mobilitat, i encoratgen Alcalà a aprofundir en polítiques de sostenibilitat.
La CUP reclama una “aposta valenta” per combatre les emissions de gasos contaminants, els sorolls i millorar els hàbitats del municipi. Per això, subratllen la necessitat d’impulsar mesures per incentivar l’ús de la bicicleta, millorar la xarxa d’autobusos i peatonalitzar més carrers.
Pel que fa a la gestió dels residus, la CUP vol un model que fomenti el consum responsable, l’estalvi, la prevenció i el reciclatge.
Una altra proposta és impulsar la gestió integral del patrimoni natural, amb accions com ara la naturalització de la llera de l’O?nyar, la gestió de les ribes i l’illa del Ter o la creació d’un circuit educatiu i turístic que connecti els diferents hàbitats de la ciutat. Finalment, la CUP vol un compromís “clar” respecte al Pla de Mitigació del Canvi Climàtic i el Pla d’Acció per a l’Energia.