GIRONA – DDG

La CUP va presentar la setmana passada una bateria de propostes de cars al futur Pla de Mobilitat Urbana de Girona, que es troba en fase de redacció. Les suggerències estan basades en aspectes com la mobilitat a peu, en bici i en cotxe, la promoció del transport públic, el foment dels hàbits saludables o la lluita contra les emissions de CO2, entre altres.
Entre les propostes hi ha una millora de les voreres i els passos de vianants, la creació d’itineraris segurs i per al col·lectiu amb mobilitat reduïda, completar la xarxa de carrils bici, buscar sistemes d’aparcament segur i augmentar el nombre de zones 30. També volen més aparcaments dissuasius, millorar la integració tarifària del transport públic i fer campanyes d’educació vial.