DDG – LES PRESES | X.V.

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat el projecte de condicionament d’un tram de carretera GIV 5142- Sant Miquel del Corb. El projecte està pressupostat en 284.326 euros. Segons ha explicat l’alcalde de les Preses, Pere Vila (CiU), la previsió és que l’obra es dugui a terme en el decurs d’aquest any. Ha precisat que servirà per millorar la comunicació entre els barris residencials de Boscdetosca i de Pocafarina amb el polígon industrial i el centre de la localitat. És a dir, l’acció permetrà millorar considerablement la comunicació del centre amb la perifèria. L’alcalde ha explicat que ara hi ha parts del trajecte per on no poden passar alhora dos vehicles en sentits contraris. Va assenyalar que a partir de l’actuació prevista hi podran passar sense problemes.
Ha assenyalat que el trajecte a millorar és de 4,5 quilòmetes, en els quals ara el ferm està en males condicions. El projecte també preveu destinar una part de la carretera a carril per a bicicletes.
Pere Vila ha apuntant que l’Ajuntament col·laborarà en l’obra amb la instal·lació de l’enllumenat públic.
Ha assenyalat que els primers tràmits per la millora es van dur a terme en el decurs del mandat anterior.
Ha indicat que un dels condicionants de la millora serà que una vegada efectuada la carretera GIV-5142 canviarà de titularitat. Segons vila la Diputació cedirà la titularitat a l’Ajuntament, el quals es farà càrrec del manteniment en el futur.
Vila ha explicat que el tram que contindrà un bicicarril està desconnectat de la ruta per a bicicletes que usa el traçat de l’antic Tren d’Olot.