1412

DdG – GIRONA – T. CARRERAS

A finals d’any hi havia 1.400 usuaris i actualment ha repuntat fins als 1.571 abonaments

El nombre d’usuaris de la girocleta ha repuntat després que durant pràcticament un any hi ha?gués problemes amb el manteniment tant de les bicicletes com en els anclatges i que es detectés un elevat nombre de persones que tenien la targeta d’ús però no pagaven. Tots aquests problemes s’han resolt i si a finals de l’any passat hi havia registrats uns 1.400 usuaris, actualment hi ha 1.571 persones. Aquests usuaris “són reals”, segons ha explicat el regidor de mobilitat, Via Pública i Seguretat, Joan Alcalà. “Són persones que paguen i utilitzen la Girocleta amb normalitat”, ha explicat. A finals de l’any passat es van “expulsar” 326 usuaris que no pagaven l’abonament.

La Girocleta va passar uns mesos amb una baixada d’usuaris, ja que hi havia problemes en el manteniment. Molts anclatges estaven fora de servei i hi havia estacions que es quedaven sense cap bicicleta. A més, moltes estaven trencades. Després que acabés la concessió a l’empresa adjudicatària, el servei el va assumir TMG, que va posar en funcionament un taller de reparació que ha anat reparant tots els desperfectes i canviant els materials de la bicicleta. Alcalà ha indicat, per exemple, actuacions en els llums, els cavallets, els timbres, els parafangs metàl·lics, i en les rodes, que ara són més reforçades. Ara sempre hi ha en servei entre 170 i 175 bicicletes, quan fins fa poc eren 140. A més, al maig van arribar objectes per diferents millores electròniques que han provocat que el 100% d’aparcaments estiguin actius.
Tot plegat, ha provocat un augment d’usuaris i de retruc de viatges diaris. S’ha passat d’uns 600 usos de mitjana l’any passat, a més d’un miler en l’actualitat, en dies laborables, amb puntes de fins a 1.100 viatges.

El regidor de l’àrea ha assenyalat que el 50% de les altes noves es continuen quedant i el 50% es dóna de baixa per diversos motius, com per exemple perquè són estudiants de la Universitat o perquè no volen pagar els 30 euros anuals. “Som estrictes en bloquejar targetes i donar de baixa a usuaris que en facin un mal ús”, ha conclòs.