0706

DdG – T. CARRERAS – GIRONA

Després de l´estiu es preveu inaugurar una nova estació a la zona del carrer del Riu Freser

El servei de bicicleta pública de Girona, la Girocleta, ha superat aquest mes de maig les 2.000 personesusuàries. Exactament, a 31 de maig, el nombre de persones abonades era de 2.053. Respecte a finals del 2015, aquesta xifra ha augmentat un 10% (1.860 persones usuàries el desembre de l´any passat), segons dades facilitades per l’Ajuntament.

Durant el primers cinc mesos d´any s´han incrementat el nombre d´usos del servei en un 22´2% respecte el mateix període del 2015 (123.962 usos de gener a maig del 2016 davant de 101.476 usos de gener a maig del 2015). A més, el 25 de maig del 2016 ha estat el dia amb més viatges des de la posada en marxa del servei amb un total de 1.306 recorreguts en un sol dia.

Davant d´aquestes dades, l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assenyalat que «l´èxit de la Girocleta es complementa amb l´aposta per la mobilitat sostenible que fem des de l´Ajuntament de Girona, per exemple, amb la construcció també de nous carrils bici que travessaran la ciutat de nord a sud i d´est a oest». En la mateixa línia, el regidor d´Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l´Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha manifestat la voluntat municipal de «reforçar el servei en hores punta del matí i de la tarda i durant els dissabtes».

Nova estació al carrer riu Freser
A més, Alcalà ha explicat que es preveu que s´inauguri una nova estació de Girocleta a la zona del carrer del Riu Freser després de l´estiu, tal com es preveu en les accions previstes per al 2016 del Pla de mobilitat urbana de Girona. «Estem satisfets per la resposta de la ciutadania per aquest servei, fet que demostra que la nostra aposta per la mobilitat sostenible a la ciutat és un encert i un compromís pel qual hem de seguir treballant», ha remarcat.

La Girocleta va començar a funcionar el 25 de setembre de 2009 amb 8 estacions, 205 aparcaments i 160 bicicletes (120 al carrer). Actualment hi ha 280 bicicletes, de les quals 210 es troben distribuïdes permanentment al carrer, amb 430 aparcaments individuals i 16 estacions.

Un 52% de les persones usuàries de la Girocleta són dones i un 48% són homes. Per franges d´edat, l´interval amb més abonats és el que va dels 35 als 44 anys, amb un 28´13% dels abonaments; seguit del que va dels 25 al 34 anys (26´19%) i del de 45 a 54 anys (18%). En quart lloc hi ha la franja dels 16 als 24 anys, amb un 17´46% dels abonaments totals. A continuació, la dels 55 als 64 anys (8´15%), la dels 65 als 74 anys (1´9%), la dels 75 als 84 anys (0´14%) i la de més de 85 anys (0´05%).

Abonaments de curta durada
Fa uns mesos que s´està estudiant la possibilitat de permetre que es puguin fer abonaments de curta durada per utilitzar la Girocleta i es preveu que aquest nou servei es pugui posar en funcionament a partir de la propera tardor. D´aquesta manera, les persones que visitin Girona de manera temporal o aquelles que vulguin provar el servei abans de donar-s´hi d´alta, podran fer ús de manera limitada de la Girocleta.

El sistema funcionaria a través del web de la Girocleta, des d´on es permetria fer una reserva d´un màxim de dues bicicletes durant quatre dies. Es preveu que el preu que s´estableixi per utilitzar la Girocleta durant un dia sigui d´uns 2 euros.

Actualment les persones abonades disposen d´una tarifa anual de 30 euros que permet fer ús del servei de manera gratuïta durant els primers 30 minuts de cada viatge. Després de la primera mitja hora l’usuari paga 0´5 euros per cada fracció de 30 minuts, amb un màxim de 2 hores en total. El servei està operatiu cada dia de l’any entre les sis del matí i la una de la matinada.