DEMANEM que, des de l’Ajuntament, i implicant les regidories que hi tenen competències, s’endeguin les següents accions:

1.DIFUSIÓ. S’expliqui a la ciutadania que la bici és un vehicle de transport autoritzat i recomanat no només per lluitar contra la Covid-19, sinó també per a un desplaçament SALUDABLE, ECOLÒGIC i ECONÒMIC. Aquesta campanya podria incloure els següents mitjans:

 • Publicació d’un plànol guia que inclogui rutes preferents, zones d’aparcament, consells circulació i seguretat … (veure exemple a https://moutenbici.org/serveis/mapa-guia-ciclista-de-girona-i-salt/)
 • Campanya de promoció de l’ús de la bici mitjançant rètols als plafons d’anuncis del poble i als punts d’especial interès: estacions BUS i tren, mercats, Biblioteca, instituts, instal·lacions esportives,…
 • Difusió des dels instituts mitjançant mailings i promovent xerrades, conferències, cursos i pedalades de pràctiques de circulació …. dirigit a alumnes i AMPAs
 • Desenvolupament d’una app específica sobre mobilitat de la Selva Marítima
 1. EXECUCICÓ de les infraestuctures i senyalització que permetin un ús segur de la bici tal com es descriu als propis documents en vigor:
 • PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES – AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA – LAVOLA Manlleu, Febrer de 2019 …. MAPA5 (pàg 79/81)
 • Agenda 21 Local de Blanes Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat
 • Estratègia catalana de la bicicleta 2025

(Veure pla adjunt de propostes concretes: “Mou-t en bici a l’insti”)

 1. AJUTS i INCENTIUS
 • Aportacions econòmiques per a la compra i reciclatge de bicicletes per a l’ús privat o serveis de missatgeria i distribució .
 • Incentius per als treballadors i estudiants que es desplacin al seus llocs de treball o estudi en bicicleta. 
 1. CREACIÓ D’UNA TAULA DE MOBILITAT SUPRAMUNICIPAL per tal de reforçar el transport públic entre pobles, aparcaments dissuasius i carrils bici intermunicipals….

Des de Mou-te en bici ens oferim per col·laborar en aquestes tasques

Mou-te en bici a l’insti – PLA D’ACCiÓ PRIORTARI

 

1. PACIFICACIÓ DE LA ZONA CENTRE

Àrea compartida 30 prioritat bicicletes.
Carrer Ample – Riera – Plaça de la Solidaritat – Plaça Onze de setembre

2. CONNEXIÓ PLANTERA-ESTACIÓ

Senyalització

3. RESSOLUCIÓ ACCÉS INSTITUT SERRALLARGA

Actualment els ciclistes estan obligats a fer els últims 400m per la Gi-682 (amb el corresponent perill), a peu, o contra direcció.

4. CONNEXIÓ ESTACIÓ – AVDA.EUROPA – CTRA.MALGRAT -AVINGUDA ESTACIÓ (fins Anselm Clavé)

5. TRAVESSIA SEGURA CTRA Gi-682 entre rotondes dels focs i cines.

Actualment només disponible pas de peatons zona cines i 2 passos subterranis no adaptats per a bicicletes.

6. APARCAMENTS INSTITUTS: aptes per cadenar el quadro, per roda ampla, amb videovigilància senyalitzada

IES SERRALLARGA

• 22 places
• Aparcament a l’exterior del recinte
• Disseny inadequat per assegurar quadro
• Disseny inadequat per roda ampla
• Amb videovigilància

IES SA PALOMERA

• 12 places
• Aparcament a l’interior del recinte
• Sense videovigilància

IES S’AGULLA

• 12 places
• Aparcament a l’exterior del recinte (molt exposat)
• Amb videovigilància

Altres actuacions:

7. CONNEXIÓ Plantera – Nou pont Pixota – Piscina de Malgrat

8. CONNEXIÓ AVDA.EUROPA – CIUTAT ESPORTIVA de BLANES