DdG – GIRONA – T.C.C.

La Plataforma Mou-te en Bici ha proposat accions en deu àmbits per tal que l’Ajuntament de Girona les tiri endavant dins del pla de Mobilitat Urbana. Els deu punts són: vianants, bicicleta, transport públic, vehicles nets, aparcaments, mercaderies, seguretat, conscienciació ciutadana, treball conjunt amb altres municipis i noves recnologies. Entre aquestes hi ha la demanada de crear àrea verda d’aparcament (palces d’estacionament de pagament a l’estil de la zona blava però més barat per als veïns) a tota la ciutat. Ara l’Ajuntament n’ha acordat a les Pedreres i la Devesa.
L’entitat es mostra molesta amb l’equip de govern perquè considera que ara per ara aquest Pla té uns objectius “amb una manca de voluntat política de canviar alguna cosa”. La plataforma exposa que no pot “acceptar que conceptes com universalitat, economia, intermodalitat i accessibilitat aplicats al transport públic no es fixin com a objectius”.
Pel que fa a les actuacions concretes en els deu àmbits, n’hi ha moltes referides als vianants. Per exemple, més passos de vianants accessibles, millorar la qualitat dels guals evitant sotracs, prioritzar els vianants als semàfors i evitar els carrils-bici a la vorera tenir zones 30 ben regulades i controlades, entre altres.
En l’àmbit de la bicicleta, aposten per accions com auugmentar la seguretat dels ciclistes evitant que altres usuaris ocupin l’espai reservat a la bicicleta, campanyes com “En bici a la feina” o “En bici a la Uni”, fer cursos d’anar en bici per a adults, situar aparcaments segurs de bicicletes als principals centres de atracció, disminuir els robatoris de bicicletes, obligar que els aparcaments de concessió municipal dediquin lloc a bicicletes a un preu raonable i nous carrils bici, entre altres.
Sobre el transport públic es proposen actuacions com millorar la intermodalitat tren-bicicieta i bus-bicicleta, sincronitzar els horaris de bus i tren o abaixar el preu del transport públic. En els altrers àmbits s’aposta per fomentar l’ús de vehicles elèctrics, establir aparcaments dissuasius connectats a la ciutat amb transport públic.