Diari de Girona
Redacció

La Taula de Mobilitat de Girona comença a caminar i s’ha convocat una reunió per al 26 de gener, a les vuit del vespre, a l’edifici de la Policia Municipal de Girona. La creació d’aquesta Taula va estar aturada durant quatre anys i el nou govern va decidir reactivar-la. Fa uns dies es van aprovar les entitats que en formaran part, a banda dels cinc grups municipals. També hi ha representants de poblacions properes.
Aquesta taula haurà de servir per debatre diferents aspectes relacionats tots amb la millora de la mobilitat a la ciutat. S’hi debatran, per exemple, temes vinculats als carrils bici, als autobusos, als semàfors, als aparcaments (estacionaments dissuasius, zones blaves, àrees verdes i zones de càrrega i descàrrega), les bandes rugoses i tots els elements que tenen a veure amb el trànsit de vehicles.
Una de les grans accions que haurà de tirar endavant aquesta Taula serà la creació d’un Pla de mobilitat. Serà com un full de ruta que indicarà cap a on s’ha de dirigir la ciutat de Girona en els propers anys pel que fa a mobilitat. Aquest Pla havia estat una demanda del PP i de CiU en l’anterior mandat, quan acusaven el tripartit de funcionar a base d’actuacions puntuals i pedaços en tots els temes relacionats d’alguna manera amb la mobilitat de vehicles i persones en el terme municipal.