579b6716-8e3a-4b2c-91b4-5e31d1f53195_b

La bicicleta com a mostra de vida saludable. La UdG utilitza la imatge d’un ciclista per a promoure el seu nou màster de qualitat de vida. Sembla que cada cop la consciència de la importància de la bicicleta és major!

www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/32794/language/ca-ES/Default.aspx