GIRONA | DDG

Les bicicletes elèctriques Girona Ecobikes han estat utilitzades per més d’un miler de persones aquest estiu, després de la prova pilot que l’Ajuntament de Girona va fer durant els mesos d’abril, maig i juny.
La prova pilot consistia en cedir gratuïtament bicicletes elèctriques a turistes i visitants de la ciutat, amb l’objectiu de realitzar dos itineraris dissenyats mitjançant dispositius mòbils. Aquesta activitat es va portar a terme en el marc del projecte europeu de recerca sobre turisme sostenible Ernest, i va comptar amb la col·laboració de les empreses Burricleta, Rodena SCP (Easy Bikers) i de la consultoria ambiental 4Sfera Innova, SL.
Més de 1.000 persones (874 adults, 87 nens i 57 nadons) van prendre part de l’activitat i van mostrar un índex de satisfacció del 98,7%. L’itinerari predilecte va ser la ruta per Sant Daniel -un 66,8% d’usuaris, la majoria (85%) residents a Girona o rodalia o bé visitants que no era la primera vegada que venien a la ciutat. Pel que fa al Barri Vell (33,1% d’usuaris totals), s’observa un lleuger increment dels turistes estrangers (25% dels usuaris d’aquesta ruta) o bé de turistes de l’Estat espanyol en la seva primera visita a la ciutat.

Petits grups de vacances
El perfil d’usuari correspon majoritàriament a persones d’entre 25 i 44 anys, amb una lleugera preeminència de dones, que realitzen l’activitat en grups de dos o tres persones, que es troben de vacances o lleure en un 89,9% dels casos i un 30% dels quals són famílies.
Un 98,7% de les persones usuàries es mostren satisfetes amb l’experiència, reconeixen que han pogut fer una millor visita i han pogut accedir a més punts d’interès i recomanarien l’activitat. Tot i l’alt grau de satisfacció, un 35% d’usuaris ha trobat algun inconvenient, majoritàriament en la viabilitat de l’itinerari i que ve derivat de problemes en els camins (pujades pronunciades o camins pedregosos), problemes en la ruta (massificació de vianants en el cas del Barri Vell), o problemes amb la navegació del GPS que van provocar dubtes en l’itinerari o desajustos entre la navegació i les explicacions de l’àudio que incorporaven les bicicletes.