DdG – Cartes –  emili sagrera busquets – Girona

Espero que el nou Consistori gestioni correctament i amb modernitat l’Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, que entenc que fins ara no ho ha fet. Per exemple, la qüestió de les bicicletes que transiten per les voreres, que s’està convertint en un problema de seguretat vial i del vianants. Hi ha carrers, com Emili Grahit, en què hi ha carril bici, on de forma majoritària passen més bicicletes per la vorera on no hi ha el carril-bici que on hi és. En altres carrers sense carril bici, moltes vegades has de baixar de la vorera per una bicicleta que hi transita. La gestió moderna es basa en la prevenció i no esperar que al final els accidents facin actuar la policia municipal.
Una policia municipal que entenc molt mal gestionada i que mai actua preventivament sinó quan els fets els sobrepassen. Estic d’acord que hi ha una tasca punitiva en la policia, que sens dubte han de fer, i que ja la fan; però n’hi ha una altra molt més important que és la tasca preventiva en seguretat vial, i que penso que aquesta no la fan, o no la fan bé.