DdG – Cartes

Marc Antoni Bastart Pons. girona.
Sigui per despreocupació o per ineficàcia per part de l’Ajuntament, el cert és que les voreres dels carrers de Girona s’han convertit en un pas franc pels ciclistes que hi circulen com si tinguessin tot el dret del món de fer-ho quan totes les normatives sobre circulació indiquen clarament que han d’anar per carrils bici expressos per a ells o, en el seu defecte, per la calçada com a vehicles que són.
Davant del perill evident per als vianants, i vist que no es percep cap resultat en l’hipotètic, si existeix, intent de normalitzar la situació per part de qui hauria de fer-ho, crec que no seria mala idea que l’Ajuntament amb ben poc esforç endegués una campanya informativa dirigida als vianants indicant unes elementals pautes a seguir per evitar el perill que, silenciosament, els amenaça quan fan ús del seu dret de caminar per les voreres.
Els indico alguns punts que podrien recomanar: Quan es camina mai es pot fer cap gir per canviar de direcció per mirar un aparador, per exemple, sense haver girat el cap per observar si s’aproxima alguna bicicleta amb la intenció de passar a un pam de la persona. Quan es camina amb un nen, cal tenir-lo ben agafat de la mà i frenar els seus naturals instints infantils de posar-se a córrer en qualsevol direcció; més val un nen frustrat caminant, que tombat a una llitera d’una ambulància. En sortir de casa o d’un establiment, i abans de treure un peu, convé mirar de cua d’ull si s’acosta algun perill. La mateixa operació seria convenient fer-la en girar per una cantonada o en arribar a l’encreuament d’un altre carrer.
Són només unes modestes recomanacions per al contingut dels avisos que proposo que els assenyats responsables municipals facin arribar als ciutadans, si bé estic segur que estan més capacitats que jo per afegir-ne d’altres.