1509

DdG –  LLORET DE MAR – DAVID JIMÉNEZ

El Pla de Mobilitat proposa l’actuació per millorar els desplaçaments a peu, la seguretat i la qualitat ambiental al centre

Lloret de Mar buscarà en els pròxims anys pacificar els carrers més cèntrics i transitats del municipi creant noves zones de preferència per a vianants i serveis, limitant l’accés de vehicles i modificant les calçades anivellant-les amb les voreres, entre altres mesures. La intenció és que en un termini màxim de 12 anys el municipi hagi pogut ampliar en 4.486 metres els carrers amb un únic paviment i destinat als vianants i serveis.

Aquesta és l’actuació que proposa el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat aquest any a Lloret per ampliar les zones “d’estar”, sobretot al nucli antic.

El document constata que en els darrers anys l’Ajuntament “ha realitzat actuacions per millorar i potenciar la mobilitat dels modes no motoritzats”. Només al nucli antic es comptabilitzen prop de 70.000 desplaçaments a peu cada dia durant l’estiu, època de més afluència, “fet que demostra l’èxit de les actuacions”, explica el Pla.

Tot i això, el PMUS reconeix que “part del viari de Lloret està dissenyat en funció de les necessitats del vehicle privat”, ja sigui per circular o per aparcar. De fet, en aquest últim cas, prossegueix el document, “el cost que suposa l’aparcament del vehicle privat l’assumeix la col·lectivitat i es tradueix en l’ocupació gratuïta de l’espai públic” en detriment del seu ús per als vianants i també la bicicleta.

A parer dels redactors del PMUS, les zones de preferència per a vianants, “a més de suposar un entorn amable i segur per a totes les persones, revitalitzen la vida comercial, aporten nous espais públics per l’animació i la convivència, disminueixen la contaminació acústica i pacifiquen el trànsit”.

D’aquesta manera, pel que fa al nucli antic, crear àrees de preferència per a vianants i serveis “implica un canvi en la morfologia respecte als carrers convencionals”, ja que cal indicar el canvi de prioritats i anivellar la calçada amb la vorera amb un tractament “homogeni en relació amb la textura i el color”. A més, en els accessos tindran “tòtems amb la senyalització que indiqui la normativa”. Alhora, “caldrà garantir” on sigui necessari “l’accés a les zones de càrrega i descàrrega” a les zones pacificades”. Tot plegat, seguint el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

Les zones d’actuació

El PMUS preveu ampliar les àrees per a vianants entre les avingudes Just Marlès, Vila de Blanes, Magnòlia i el front Marítim, exceptuant Pau Casals i el passeig.

L’ampliació convertirà 4.486 metres de carrer en paviment únic (28.000 metres quadrats) i inclouria altres actuacions als carrers Rector Felip, travessia Jardins, Enric Granados, Hipòlit Làzaro, Oliva, Narcís Flors, Esteve Carles, Comerç, Camí de les Cabres, Puntaires, Poeta Carner, Turó de l’estelat, Migdia, Sol, Santa Teresa, Fèlix de Azúa, Vall de Venècia, travessia dels amics, travessia del Sol, Santa Isabel, Sant Lluís, de la Lluna, Santa Anna, Verge dels Dolors, de les Flors, Verge de la Canal, Sant Miquel, travessia de Sant Miquel, Narcís de Monturiol, de la Unió, Agustí Cabañas, Perills i travessia Unió.

A banda, es proposa millorar les condicions dels itineraris previstos per a vianants al nucli antic.