MOU-TE EN BICI S’OPOSA A LA MATRICULACIÓ DE LES BICICLETES

L’opinió de Mou-te en Bici en resposta a les darreres informacions publicades

Mou-te en Bici vol expressar públicament la seva opinió en referència a les informacions publicades recentment a diversos mitjans de comunicació sobre la mobilitat en bicicleta a la ciutat de Girona:

En primer lloc, afegir tràmits administratius a l’ús de la bicicleta sols aconsegueix desincentivar-ne l’ús. Una bicicleta representa un vehicle de motor menys i contribueix a millorar la qualitat de l’aire, reduir el soroll i els embussos i alliberar espai públic. No es pot tractar de la mateixa manera que un cotxe.

En segon lloc, quantes bicicletes amb matrícula hi ha a Holanda? I a Dinamarca? Sembla bastant descabellat voler donar lliçons de com s’ha d’anar en bici a països on aquest hàbit està tan estès i és àmpliament valorat i respectat pels ciutadans.

En tercer lloc, una part important de la població, en la mateixa pòlissa de la llar, ja disposa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix a terceres persones en cas d’accident en bicicleta. Creiem que és recomanable tenir-ne i, de fet, l’oferim a tots els nostres socis. Tot i això, pensem que l’obligació no és necessària, perquè existeixen altres vies legals de denúncia, i només afavoriria a les companyies d’assegurances.

En quart lloc, durant molts anys, degut a la prevalença del cotxe, les bicicletes s’han vist com un destorb a la calçada, ja sigui per aquest motiu, per la desconeixença o per la manca de seguretat, alguns ciclistes circulen per la vorera. Per pal·liar aquesta situació, cal més formació vial a ciclistes i conductors, començant a les escoles i instituts.

En cinquè lloc, estem d’acord que els ciclistes incívics siguin sancionats sempre i quan la multa sigui proporcional al valor del vehicle i justificada per un comportament temerari. L’assistència a cursos de formació també seria una bona opció per a aquestes persones.

En sisè lloc, degut al seu pes, volum i a la limitada velocitat que pot assolir, la bicicleta és un vehicle molt menys perillós que el cotxe. Hi ha hagut moltes més morts de vianants per atropellaments de cotxe que de bicicleta (a Girona cap).

En definitiva, si volem uns barris més segurs, saludables, agradables i amb més espai per passejar, no posem pals a les rodes de les bicicletes.