No més morts ciclistes

CONCENTRACIÓ

DIA: 14 DE NOVEMBRE DEL 2021

HORA: 11:00h

Lloc: PLAÇA JAUME VICENS VIVES, 17001, GIRONA (JUTJATS DE GIRONA)