Llum vermell per a totes les administracions. El vehicle privat motoritzat continua
ocupant el major lloc en la cistella dels desplaçaments.

Llum verd per als articulistes i lectors dels diaris que hi escriuen assenyadament sobre els problemes de mobilitat, sostenibilitat, i seguretat.

Les bicicletes a la premsa

SE'N DEIA HAVANA PETITA I L'ENEMIC SILENCIÓS.
VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT GUANYADOR.