Creació d'un carrilEl Punt Avui – SANT PERE PESCADOR – JOAN PUNTÍ

Forma part dels treballs de millora viària del carrer de les Escoles i el seu entorn per dinamitzar el casc antic

Els treballs de millora viària del carrer de les Escoles de Sant Pere Pescador i el seu entorn han servir per reordenar la circulació en tota aquesta zona del poble i, sobretot, per habilitar un carril bici que permeti accedir al nucli amb bicicleta. Aquest vial senyalitzat busca millorar l’accessibilitat que faciliti la dinamització dels comerços de la zona, en especial els establiments del nucli antic del poble.

L’objectiu d’aquest reordenament és múltiple. D’una banda, es busca reordenar la circulació i reduir l’accidentalitat i la perillositat per als vianants de la cruïlla del carrer de les Escoles amb el carrer del Mar, col·locant coixins berlinesos que redueixen la velocitat dels vehicles. Es busca amb això que els cotxes i les motos que circulen a l’entorn de l’escola Llagut, sector de circulació de vianants important, alenteixin la seva marxa. Aquest tram del carrer de les Escoles passarà a ser de sentit únic, en direcció de fora cap a l’interior del poble.

Una altra qüestió és la senyalització d’un carril bici marcat amb separadors de cautxú que millorin notablement la mobilitat de les bicicletes fins al nucli antic del poble. Aquest accés serà una bona connexió entre la passera de fusta del pont sobre el riu Fluvià i el desviament del pont amb el carrer de les Escoles, que ve de baixada.

La millora en la mobilitat de les bicicletes està pensada per dinamitzar turísticament i comercialment els establiments i l’itinerari forma part de la ruta cicloturística Pirinexus, que enllaça el nord del Principat i el sud de l’Estat francès al seu pas pel municipi. Es vol també fer front als mals estacionaments en horari escolar en el carrer de les Escoles i facilitar que es facin servir els aparcaments del davant de l’escola Llagut i del costat del pavelló poliesportiu.